Databank gevonden fietsen

De Gemeenschapswachten halen alle gevonden fietsen op. Vervolgens staan ze in voor de identificatie van en teruggave aan de eigenaars. Bij teruggaven van niet-gegraveerde fietsen worden ze voorzien van het rijksregisternummer van de eigenaar. Na drie maanden wordt het Stadsbestuur eigenaar van deze fietsen.

Herken je jouw fiets op één van de foto's in de databank? Dan moet je wel aan de Gemeenschapswachten/Lokale Politie bewijzen dat je de eigenaar bent van de fiets. Daarom doe je het best altijd aangifte van de fietsdiefstal bij de Lokale Politie. Dit kan zowel in het hoofdkantoor, Alfons Pieterslaan 39, als op de wijkkantoren tijdens de openingsuren. Ook op www.policeonweb.be kun je aangifte doen van fietsdiefstal. De Gemeenschapswachten/Lokale Politie beslist als je de door jouw herkende fiets mag meenemen.

Om misbruik van de vertoonde gegevens te voorkomen zal de eigenaar van een fiets vertoond op deze site een bewijs van eigendom moeten voorleggen. Dit bewijs van eigendom kan onder andere zijn:

  • aankoopbewijs/factuur met vermelding van de gegevens van de fiets;
  • de eigenaar is nog in het bezit van een sleutel die op het slot van de fiets past;
  • bij een slot met cijfercombinatie kent de eigenaar de combinatie;
  • voorafgaande aangifte bij de Lokale Politie met een gedetailleerde beschrijving van de fiets;
  • enz.

We willen nadrukkelijk vermelden dat bij vaststelling van misbruik er onverwijld een proces-verbaal zal opgesteld worden en een gerechtelijk onderzoek zal worden gestart door de politie.

Gelieve na een aangifte van een fietsdiefstal bij het terugvinden van je fiets ook altijd de Lokale Politie te verwittigen.

Klik hier om naar de databank te gaan.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via PZ.Oostende.Kabinet@police.belgium.eu of 059 70 11 11.