Hacking

Hacking

Van mailaccounts, profielen van socialenetwerksites, enz.

Zoals eerder reeds beschreven is phishing een techniek om achter uw persoonlijke gegevens te komen. Wanneer criminelen erin slagen uw paswoord en logingegevens te verkrijgen, hacken ze daar nadien uw mail account, uw profiel, etc. mee. Phishing is echter niet de enige techniek die door de criminelen gebruikt wordt.

Belang van een sterk wachtwoord

Her en der heb je de dag van vandaag wachtwoorden nodig. Je e-mail, je sociale media, allerlei websites, de lijst is lang. Hackers kunnen proberen je account te kraken om mails of berichten in jouw naam de wereld in te sturen, online betalingen uit te voeren, enzovoort. Je zorgt er dus beter voor dat je wachtwoord sterk genoeg is!

Een sterk paswoord voldoet aan volgende voorwaarden:

  • Lang genoeg: hoe meer karakters, hoe moeilijker te kraken,
  • Bestaat uit verschillende tekens: gebruik hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens (zoals leestekens),
  • Is voor elke account verschillend.

Indien je wachtwoord onvoldoende sterk is, lukt het de criminelen soms om het te "kraken" met speciale software.

Indien je een paswoord gebruikt dat te zeer voor de hand ligt (bijvoorbeeld je geboortedatum, de naam van je hond, van je kinderen, etc) en dat kan teruggevonden worden in publieke bronnen op het internet (je hebt bijvoorbeeld een niet-afgeschermd profiel waarin je deze gegevens publiek maakt), dan vinden ook de criminelen dit en gebruiken het om toegang te nemen tot jouw account.

Ongeveer 80% van alle computers ter wereld zijn besmet met malware (kwaadwillige software), zonder dat de gebruiker zich daarvan bewust is. Deze malware kan alle gegevens registreren die je intikt op het klavier, of kan de bestanden waarin je je paswoorden opslaat lezen. Op die manier worden ze ongemerkt gestolen en wordt je account gehackt.

Na de hacking gebruiken de criminelen jouw account om spam te versturen, SOS-mails naar uw contacten te zenden, mensen op te lichten, en andere criminele feiten te plegen.

Nuttige links?

Safe On Web - tips over het gebruik van sterke wachtwoorden

Hacking van een informaticasysteem (website, private server of bedrijfsserver, telefooncentrale, enz.)

Dit type van hacking kunnen we in 2 categorieën verdelen:

  • Interne hacking: wanneer een persoon die een rechtmatige toegang tot een systeem heeft, deze toegangsrechten overschrijdt en al dan niet gegevens steelt, wijzigt, saboteert etc.
  • Externe hacking: wanneer de persoon die de < aanval > op het systeem uitvoert van buitenaf komt.

Slachtoffer?

  • Doe aangifte bij de politie.
  • Je kan zelf reeds, in afwachting van de politie-interventie en in de mate van het mogelijke, zoveel mogelijk bewarende maatregelen nemen om het bewijsmateriaal veilig te stellen, en het gehackte systeem loskoppelen van internet of andere telecommunicatiesystemen.
  • Neem contact op met onze Local Computer Crime Unit via PZ.Oostende.LCCU@police.belgium.eu.

(Copyright: PZ Gent)

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via PZ.Oostende.Kabinet@police.belgium.eu of 059 70 11 11.