Wijkveiligheidsplannen

In het bestuursakkoord 2013 - 2018 staat bepaald dat elke wijk een veiligheidsplan dient te hebben. Deze plannen zijn in de wijken voorgesteld en door de verschillende wijkraden besproken en goedgekeurd.

Hieronder vind je een overzicht van de acties per wijk voor 2014.

Wijk Centrum

Op basis van een bevolkingsbevraging, een bevraging van sleutelfiguren en wijkmedewerkers en een analyse van de politiegegevens werd beslist om binnen de wijk Centrum 'openbare reinheid' als prioriteit te beschouwen.

Volgende doelstellingen en acties werden geformuleerd:

We willen de bewoners van de Wijk Centrum, de tweedeverblijvers en toeristen informeren en sensibiliseren op het vlak van de huisvuilproblematiek.

 • In 2014 zal het ontmoetingscentrum Oud Hospitaal een vorming organiseren inzake huisvuil.
 • In 2014 zal een informatiekaart inzake het bestaan en de locaties van ondergrondse afvalcontainers worden verspreid.
 • Vanaf 1 maart 2014 zullen de medewerkers van de wijkpolitie Centrum bij de inschrijving van nieuwe inwoners uitleg geven over de afvalreglementering.

We willen de bewoners van de wijk Centrum, de tweedeverblijvers en toeristen informeren en sensibiliseren op vlak van hondenpoep.

 • In 2014 wordt een informatiekaartje verspreid inzake het bestaan en de locaties van hondentoiletten en-loopzones, alsook het bestaan van hondenkokers.

Via controle willen we de problemen huisvuil en hondenpoep beheersen.

 • In 2014 zal de Lokale Politiezone Oostende minstens 100uur besteden aan het wijkactieplan voor de wijk Centrum.

We zullen de heersende problematiek inzake openbare reinheid in de wijk Centrum opvolgen.

 • Vanaf 1 maart 2014 wordt het aantal vastgestelde overtredingen met betrekking tot openbare reinheid en de hondenproblematiek opgevolgd voor de wijk Centrum.

top

Wijk Westerkwartier

Op basis van een bevolkingsbevraging, een bevraging van sleutelfiguren en wijkmedewerkers en een analyse van de politiegegevens werd beslist om binnen de wijk Westerkwartier 'overlast op het openbaar domein' als prioriteit te beschouwen. Tevens werd beslist om de focus te leggen op het Sint-Catharinaplein, Hendrik Conscienceplein en Raoul Bonelplein.

Volgende doelstellingen en acties werden geformuleerd:

We willen de bewoners van de wijk Westerkwartier en andere gebruikers van de pleinen informeren en sensibiliseren inzake de afvalproblematiek.

 • Vanaf 1 maart 2014 zullen de medewerkers van de wijkpolitie bij de inschrijving van nieuwe inwoners uitleg geven over de afvalreglementering.
 • In 2014 worden minstens 2 algemene opruimacties georganiseerd in de wijk Westerkwartier.
 • In 2014 zal de Sociale Dienst voor Vreemdelingen een vorming organiseren inzake de afvalproblematiek.

We willen de problematiek inzake hondenpoep aanpakken.

 • In 2014 wordt bij elk van de 3 geselecteerde pleinen minstens 1 hondenkoker geplaatst.

We willen de zichtbaarheid van de Lokale Politie Oostende verhogen in de wijk Westerkwartier.

 • In 2014 zal de Lokale Politie Oostende minstens 100 uur investeren in het wijkactieplan.
  • Minstens 3 grote gezamenlijke controleacties met relevante stadsdiensten in 2014
  • Minstens 2 keer per maand reinigingsdienst vergezellen.

We willen de ontwikkelingen inzake de vastgestelde problemen in de wijk Westerkwartier opvolgen.

 • Vanaf 1 maart 2014 wordt maandelijks het overzicht van de geregistreerde overtredingen geanalyseerd.

top

Wijk Mariakerke - Raversijde

Op basis van een bevolkingsbevraging, een bevraging van sleutelfiguren en wijkmedewerkers en een analyse van de politiegegevens werd beslist om binnen de wijk Mariakerke 'openbare reinheid' als prioriteit te beschouwen.

Volgende doelstellingen en acties werden geformuleerd:

We willen de bewoners van de wijk Mariakerke, de tweedeverblijvers en toeristen informeren en sensibiliseren op het vlak van de huisvuilproblematiek.

 • In 2014 zal een informatiekaart inzake het bestaan en de locaties van ondergrondse afvalcontainers worden verspreid.
 • Vanaf 1 maart 2014 zullen de medewerkers van de wijkpolitie Mariakerke bij de inschrijving van nieuwe inwoners uitleg geven over de afvalreglementering.
 • In 2014 zullen de medewerkers van de wijkpolitie Mariakerke contact opnemen met de immobiliën in hun sector om de huidige inspanningen van deze sector inzake afval in kaart te brengen.

We willen de problemen huisvuil en zwerfvuil gericht aanpakken.

 • In 2014 zal de Lokale Politie Oostende minstens 100 uur besteden aan het wijkactieplan voor de wijk Mariakerke.
  • Gerichte controles
  • Aanwezigheid op Geitenplein en skatepark.

We zullen de heersende problematiek inzake openbare reinheid in de wijk Mariakerke opvolgen.

 • Vanaf 1 maart 2014 zullen we het aantal vastgestelde overtredingen met betrekking tot openbare reinheid opvolgen voor de wijk Mariakerke en bijsturen waar nodig.

top

Wijk Stene - Zandvoorde - Konterdam

Op basis van een bevolkingsbevraging, een bevraging van sleutelfiguren en wijkmedewerkers en een analyse van de politiegegevens werd beslist om binnen de wijk Stene-Zandvoorde-Konterdam 'overlast op het openbaar domein' als prioriteit te beschouwen.

Volgende doelstellingen en acties werden geformuleerd:

We willen de mensen in de wijk Stene-Zandvoorde-Konterdam sensibiliseren op vlak van de zwerfvuilproblematiek.

 • In 2014 zullen we minstens 1 opruimactie organiseren in de wijk Stene-Zandvoorde-Konterdam.
 • Tijdens de buitenspeeldag op 2 april zal dienstencentrum 'De Schaperye' het thema zwerfvuil op een ludieke manier aan bod brengen.
 • In 2014 zal door de buurthuizen 'De Schaperye' en 'De Blomme' een workshop rond zwerfvuil worden georganiseerd.

We willen de sportvereniging, actief op De Schorre, mobiliseren om mee te werken aan het wijkproject.

 • In 2014 zullen we alle sportclubs, actief op De Schorre, aanschrijven in het kader van het wijkactieplan voor de wijk Stene-Zandvoorde-Konterdam.

We willen de vandalismeproblematiek in kaart brengen en opvolgen voor de wijk Stene-Zandvoorde-Konterdam.

 • Vanaf 1 maart 2014 zullen we maandelijks het aantal vastgestelde overtredingen opvolgen en bijsturen waar nodig.

We willen de aanwezigheid van de wijkpolitie verhogen op de pleintjes verhogen.

 • Vanaf 1 maart zal de wijkpolitie van de Wijk Stene-Zandvoorde-Konterdam maandelijks minimum 8h aanwezig zijn op de verschillende pleintjes.

top

Wijk Vuurtoren

Op basis van een bevolkingsbevraging, een bevraging van sleutelfiguren en wijkmedewerkers en een analyse van de politiegegevens werd beslist om binnen de wijk Vuurtoren 'Vandalisme en zwerfvuil' als prioriteit te beschouwen.

Volgende doelstellingen en acties werden geformuleerd:

We willen de bewoners van de wijk Vuurtoren informeren en sensibiliseren op vlak van vandalisme en de zwerfvuilproblematiek.

 • In 2014 zullen er 2 extra vuilnisbakken worden geplaatst op het Mansveldplein.
 • In 2014 zullen de medewerkers van de wijkpolitie in de wijk Vuurtoren alle relevante partners informeren over het wijkproject, met als doel een breder draagvlak te creëren.

Via controle willen we de problemen vandalisme en zwerfvuil beheersen.

 • In 2014 zal PZ Oostende minimaal 100 uur investeren in controle met betrekking tot zwerfvuil en vandalisme.

We zullen de heersende problematieken inzake vandalisme en zwerfvuil in de wijk Vuurtoren opvolgen.

 • Vanaf 1 mei 2014 worden het aantal vastgestelde overtredingen inzake vandalisme en zwerfvuil in de wijk Vuurtoren opgevolgd.

top