Bevolkingsbevraging

Alvorens een veiligheids- en politiebeleid op te stellen, moet er een stand van zaken met betrekking tot de veiligheidsproblematiek opgemaakt worden. De officiële criminaliteitscijfers geven daarbij een objectief beeld van dit gegeven, maar een deel van de werkelijke criminaliteitsgraad wordt daarbij niet gezien. Het meten van de perceptie en ervaring bij de bevolking (subjectieve gegevens) kan hierbij als een aanvulling gezien worden op de officieel geregistreerde criminaliteitscijfers.

Lees meer →

Cameratoezicht

De politiezone Oostende startte in 2010 met het gebruik van camera's ter ondersteuning van de politietaken. Met behulp van cameratoezicht is het mogelijk om alert en gericht te reageren op (potentiële) probleemsituaties. Daarnaast is het eveneens een hulpmiddel op daders van strafbare feiten te herkennen en op te sporen.
Op dit moment beschikken we over 44 camera's, verspreid over heel Oostende.

Lees meer →

Jaarverslag

In ons jaarverslag tonen we duidelijk en onderbouwd aan waar wij mee bezig zijn en waar we naartoe willen.

Lees meer →