Resultaten alcoholcontrole dit weekend

Ma 23.09.2019 - 9:49

In de nacht van zaterdag op zondag hielden we 62 voertuigen tegen. 2 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken waarvan 1 voor drugs en 1 voor alcohol. 1 voertuig werd geconsigneerd als gevolg van het niet betalen van een onmiddellijke inning. Verder werden er twee rijbewijzen ingehouden voor 3 uur. Daarnaast werden er nog verschillende onmiddellijke inningen en een proces-verbaal van waarschuwing uitgeschreven.

#veiligopdebaan #dontdrinkanddrive #depolitieaanzee

22/09: Oostendedag en Autoloze Zondag: verkeersmaatregelen

Wo 18.09.2019 - 13:41

Op zondag 22 september 2019 van 10.00 tot 18.00 uur organiseert Stad Oostende een nieuwe editie van de Oostendedag, dit jaar in combinatie met een Autoloze Zondag. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, wordt een aantal verkeersmaatregelen genomen van 10.00 tot 18.00 uur.

Tijdens de vierde editie van de Oostendedag worden Oostendenaars na een druk toeristisch seizoen opnieuw in de watten gelegd met een leuke middag voor jong en oud. Van 12.30 tot 14.00 uur worden ze verwelkomd in een ontmoetingscentrum in hun buurt, om daarna gezamenlijk naar het autovrije stadscentrum te fietsen. Van 14.00 tot 18.00 uur is er in de hele stad animatie voor jong en oud. Zowel Oostendenaars als bezoekers kunnen er genieten van verschillende optredens, een springkastelenparcours, een vrijetijdsmarkt en meer!

Voor de Autoloze Zondag wordt de volgende zone autovrij gemaakt: Koninginnelaan vanaf de Drie Gapers tot aan Petit-Paris, Alfons Pieterslaan, Vindictivelaan, Visserskaai en de Albert I-Promenade.

Hou er rekening mee dat u de voormelde zone niet kunt binnenrijden van 10.00 tot 18.00 uur (behalve voor hulpdiensten, zorgverstrekkers, taxi's, dokters, bussen van De Lijn, de Stadsdienst Openbaar Domein en personen in bezit van een parkeerkaart handicap).

Om alles vlot en veilig te laten verlopen, wordt een aantal verkeersmaatregelen genomen.

Er geldt verkeersverbod in beide richtingen in de Alfons Pieterslaan, aan de zijde van de even huisnummers, ter hoogte van de kruisingen met de Peter Benoitstraat, Jules Peurquaetstraat, Antwerpenstraat, Romestraat en Ieperstraat.

Op de volgende wegen geldt verkeersverbod voor iedere bestuurder in beide richtingen: Leopold II-laan (tussen Zeeparking en kruispunt met de Karel Janssenlaan), Karel Janssenslaan (tussen Hendrik Serruyslaan en met Leopold II-laan) en Visserskaai (tussen Jozef II-straat en Langestraat).

Op de volgende wegen is de toegang verboden voor iedere bestuurder op het wegvak en in de richting hierna aangegeven:

 • Koningin Astridlaan, vanaf het kruispunt met de Koninginnelaan in de richting van de Koningsstraat
 • Wellingtonstraat, vanaf het kruispunt met de Koninginnelaan in de richting van de Euphrosina Beernaertstraat;
 • Torhoutsesteenweg, vanaf het kruispunt met de Alfons Pieterslaan in de richting van het Leopold I-plein;
 • Alfons Pieterslaan, vanaf het kruispunt met de Torhoutsesteenweg in de richting van de Vindictivelaan;
 • Leopold II-laan, van het Vuurkruisenplein, in de richting van Kursaal Oostende.
 • Karel Janssenslaan, vanaf het kruispunt met de IJzerstraat in de richting van de Leopold II-laan.
 • Leopold II-laan, vanaf het kruispunt met de Brusselstraat in de richting van het Vuurkruisenplein.

Op de volgende wegen wordt het bestaande eenrichtingsverkeer opgegeven: Peter Benoitstraat, Romestraat en Ieperstraat (telkens tussen Amsterdamstraat en Alfons Pieterslaan), Cirkelstraat (tussen Schippers-straat en Visserskaai), Pastoor Pypestraat (tussen Kaaistraat en Sint-Franciscusstraat), Sint-Franciscusstraat (tussen Pastoor Pypestraat en Visserskaai).

Alle verkeersmaatregelen worden ter plaatse duidelijk gesignaleerd.

Over de verkeersmaatregelen verneem je meer bij onze dienst coördinatie via pz.oostende.hhoo@police.belgium.eu, T 059 27 02 61 (tijdens de kantooruren) of bij Toerisme Oostende, T 059 70 11 99.

Bekijk het volledige programma van de Oostendedag op www.oostendedag.be

(copyright website Stad Oostende)

Elektrische deelsteps: regels en aanbevelingen

Di 17.09.2019 - 11:52

De elektrische deelsteps zijn in grote steden aan een sterke opmars bezig en ze zijn ook in onze stad Oostende aanwezig. Er zijn, wat verkeer en hinder op de voetpaden betreft, wel wat risico's aan verbonden. Aan welke verkeersregels zijn deze voortbewegingstoestellen onderworpen?

(foto: Krant van West-Vlaanderen)

Het fenomeen en de risico's

Je kan elektrische deelsteps zeer gemakkelijk huren met je smartphone en je kan ze in een stad praktisch al even snel lokaliseren dankzij specifieke apps. Na gebruik kan je ze evenvoudigweg zowat overal achterlaten. Let echter op hoe je ze parkeert: volgens de wegcode mag je de andere weggebruikers niet hinderen of in gevaar brengen en mag je ook geen voorwerpen achterlaten die voor de andere weggebruikers een obstakel vormen. Bovendien kunnen steden ook regels opleggen (zie verder) om blokkering van de voetpaden te voorkomen.

Om op de openbare weg te mogen rijden, mogen de elektrische steps niet sneller rijden dan 25 km/u. Deze snelheid kan dus een gevaar vormen. De ruimtelijke configuratie van de stad waar ze rijden, is eveneens een bron van risico's: zo kunnen bijvoorbeeld de tramsporen bij regen erg glad zijn.

Uit een Amerikaanse studie, gepubliceerd in het tijdschrift American Journal of Otolaryngology, blijkt dat er een sterke toename is van het aantal verwondingen in het aangezicht en aan het hoofd door het gebruik van elektrische steps wanneer er geen helm wordt gedragen.

Desondanks heeft de elektrische step ook bepaalde voordelen. Naast het feit dat zo'n step compact is en sneller gaat dan stapvoets, belichaamt hij een zachte, alternatieve en gemakkelijke mobiliteitstrend, die toegangelijk is voor iedereen en die het aantal motorvoertuigen in de stad kan doen dalen. Anderzijds en in tegenstelling tot de klassieke fiets, voldoet de elektrische step perfect aan de vereisten van multimodaliteit omdat hij, dankzij zijn kleine afmetingen en zijn lichte gewicht, zonder extra kosten toegang biedt tot andere vervoermiddelen (bus, trein, tram, auto…).

Welke regels gelden er in België?

Laat ons de verkeersregels eens bekijken die op deze nieuwe vervoermiddelen van toepassing zijn. Volgens de Belgische wegcode is een gemotoriseerd voortbewegingstoestel « elk motorvoertuig met één of meer wielen dat door bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 25 km/u ». [1]

Om te beginnen stelt de wegcode de gebruikers van voortbewegingstoestellen waarmee niet sneller dan stapvoets wordt gereden gelijk met voetgangers. Telkens wanneer de bestuurders van elektrische steps dus niet sneller rijden dan stapvoets, moeten zij op de stoep rijden. De regels die van toepassing zijn voor voetgangers gelden ook voor hen.

Rijden ze sneller dan stapvoets dan moeten de bestuurders van de elektrische steps net zoals de fietsers op het fietspad rijden. [2] Als er geen fietspad is, dan mogen ze rechts op de rijbaan of op de gelijkgrondse bermen en parkeerzones rijden. Ze mogen eveneens tegen de rijrichting in straten met eenrichtingsverkeer of verboden toegang (voor bestuurders) rijden op voorwaarde dat een onderbord (M2 of M4) dat toelaat voor fietsers.

Net zoals alle andere bestuurders, mogen de gebruikers van elektrische steps geen gebruik maken van een gsm die ze in de hand houden en ze mogen ook niet onder invloed van alcohol rijden.
Hoewel het dragen van een helm voor de gebruikers van elektrische steps nog niet verplicht is, wordt dat toch warm aanbevolen door de FOD Mobiliteit en Vervoer en VIAS.

De wegcode stelt de gebruikers van elektrische steps gelijk met fietsers en dat betekent a priori dat er geen minimumleeftijd is. Veel verdelers verplichten echter wel dat je meerderjarig moet zijn om met een elektrische deelstep te mogen rijden. Het spreekt voor zich dat je de gebruiksvoorwaarden van de onderneming die ze ter beschikking stelt, moet respecteren.

Enkele praktische aanbevelingen

Behalve het dragen van een helm als je met een elektrische step rijdt, raad VIAS het volgende aan:

 • Kies een step die de CE-norm draagt en dus een garantie van twee jaar heeft.
 • Draag naast een helm ook beschermstukken als je pas met een step begint te rijden.
 • Om je step te leren beheersen, train je best in een veilige omgeving zonder verkeer en indien mogelijk onder begeleiding.
 • Pas je snelheid aan en behoud in alle omstandigheden de controle over je bewegingen.
 • Draag 's nachts een fluovest alsook een wit licht vooraan en een rood licht achteraan als de originele verlichting van het toestel te zwak is.
 • Blijf steeds hoffelijk, zeker tegenover voetgangers en hinder de andere weggebruikers niet.
 • Wees alert op onbekend terrein. Zo kan je spoorvorming en andere verrassingen tijdig opmerken en vermijden.

Ambre VASSART en Werner VAN CANT (copyright Secunews)

Bronnen:

[1] https://www.wegcode.be/actueel/2192-de-kamer-past-het-verkeersreglement-aan-met-een-wettendrieluik

[2] Artikel 7bis van de wegcode.