1 dag niet: Politie en stad wapenen Oostendenaars tegen woninginbraak

Vr 18.10.2019 - 7:00

In België vinden er dagelijks meer dan 141 woninginbraken per dag plaats. Vandaag vindt daarom de zesde nationale actiedag '1 dag niet' plaats om woningdiefstallen te bestrijden. Politie Oostende en stad slaan de handen in elkaar en voeren voordeurcontroles uit om mensen te informeren.

Een woninginbraak wil niemand meemaken. Jammer genoeg vinden er in ons land dagelijks meer dan 141 woninginbraken per dag plaats. Vandaag vindt de zesde nationale actiedag '1 dag niet' plaats. Politie Oostende en Stad ondersteunen - zoals elk jaar - deze preventieactie om woninginbraken te bestrijden.

Voordeurcontrole

Tijdens de week van 14 oktober leggen de preventieadviseur en de wijkinspecteur in verschillende wijken huisbezoeken af. Concreet worden de bewoners van enkele straten geïnformeerd en gesensibiliseerd door een kleine controle van de voordeur. De inwoners die niet thuis zijn als het team langskomt, krijgen informatie in hun brievenbus.

"We pakken dit probleem het best aan door allemaal samen te werken. Dit project heeft als doel om de Oostendenaars goed te informeren over inbraakpreventie. Zodat ze weten hoe ze kunnen vermijden dat ze een aantrekkelijk slachtoffer zijn voor woninginbraak" zegt schepen van Samenleven Maxim Donck.

Veiligheid is topprioriteit

"Voor deze actie bellen onze stadsdiensten en politie letterlijk aan bij enkele Oostendenaars om hen beter te wapenen tegen woninginbraken. Eerder startten we ook al onze 'Veilig Oostende'-ronde op waarbij we langsgaan in elke wijk om mensen goed te informeren en naar hen te luisteren. We werken hard aan een veilig Oostende, dat is een van de speerpunten in ons bestuursakkoord" aldus burgemeester Bart Tommelein.

Naast de voordeurcontroles tijdens de nationale actie deze week, kan iedereen het hele jaar door diefstalpreventieadvies aanvragen via de website van de stad. De preventieadviseur en door de politie opgeleide vrijwilligers komen dan op huisbezoek. Kijk op www.oostende.be/veiligoostende voor meer informatie. Wie zelf een verdachte situatie opmerkt kan de Lokale Politie steeds contacteren op het nummer 101.

Op www.1dagniet.be kan je terecht voor meer info en tips rond het vermijden van woninginbraken.

16e SHOP-actie politie: Actie voor eerlijke concurrentie

Wo 16.10.2019 - 7:00

Op vrijdag 11 oktober organiseerde de politiezone van Oostende voor de 16e keer een SHOP-actie in samenwerking met verschillende partners.

SHOP-actie
"We riepen deze acties in het leven om op te treden tegen winkels en horecazaken, gevestigd op het grondgebied Oostende, die het niet zo nauw nemen met de regels," vertelt korpschef Philip Caestecker. "Tijdens deze acties controleren we op feiten zoals sluikwerk, het in gevaar brengen van de gezondheid door gebrekkige voedselhygiëne, het te werk stellen van illegalen, belastingontduiking en schijnzelfstandigheid. De acties worden regelmatig georganiseerd om oneerlijke concurrentie tegenover ondernemers die wel de regels volgen, weg te nemen, samen met het onveiligheidsgevoel die deze zaken soms teweeg brengen."

Mooie samenwerking
De acties zijn een samenwerking tussen verschillende diensten. Deze editie waren er maar liefst 35 deelnemers van 10 verschillende diensten aanwezig: Politie Oostende, Federaal Agentschap Veiligheid Voedselketen (FAVV), Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), Rijksdienst voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsuitkering (RIZIV), WSE (Werk & Sociale Economie), FOD Financiën, Douane en Accijnzen en Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

16e SHOP-actie: 24 zaken kregen onverwachte controle
Tijdens deze actie lag de focus op Chinese restaurants en vergunde nachtwinkels na 22u. De resultaten van de verschillende tussenkomsten zijn als volgt:

In totaal zijn 35 processen-verbaal opgesteld voor de meest uiteenlopende inbreuken:

  • Eén restaurant werd gesloten omdat het niet voldeed aan de regels inzake voedselveiligheid en niet was ingeschreven in het handelsregister.
  • In een aantal winkels ging het FAVV over tot vernietiging van voedingswaren, omdat ze niet voor consumptie waren geschikt.
  • Er zijn zogenaamd legale cannabisproducten (CBD) in beslag genomen die niet voldeden aan de nieuwe strengere regels voor de verkoop.
  • In drie zaken waren er zwartwerkers of illegalen aan de slag.
  • Tien personen waarvan de identiteit of verblijfstoestand niet vaststond zijn naar het politiebureel overgebracht voor controle.
  • Spuitbussen met pepperspray die zich achter een cafétoog bevonden zijn in beslag genomen.
  • Voor twee personen is een verslag inzake illegaal verblijf overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

"We zullen deze gecoördineerde acties onverminderd voortzetten. Heel wat diensten slaan daarvoor de handen in elkaar, zodat we heel grondig kunnen controleren of iedereen zich aan de regels houdt" aldus burgemeester Bart Tommelein. "Handelaars weten dat ze steeds een onverwacht controle-bezoek kunnen verwachten. We blijven een 'lik-op-stuk' beleid voeren voor wie zich niet aan de regels houdt. Zij die er de kantjes vanaf lopen vormen immers oneerlijke concurrentie voor iedereen die wél correct werkt. We willen van Oostende een warme en leefbare stad maken, eerlijke concurrentie is daar een essentieel onderdeel van."

Meldpunt
Heb je zelf iets verdacht gezien bij een handelaar in een winkel of horecazaak? Dan kan je dit melden bij je wijkinspecteur door een email te sturen naar pz.oostende.wijk@police.belgium.eu. Alle meldingen worden anoniem behandeld.

Politie Oostende treedt kordaat op: helft meer arrestaties deze zomer

Za 05.10.2019 - 6:00

Na een prachtige zomer, blikken de politie en het stadsbestuur van Oostende terug op een stevig seizoen. In de maanden juli en augustus kwamen er meer dan 10.000 meldingen binnen en voerde de politie bijna 7.500 interventies uit. Het aantal arrestaties (460) ligt 40 procent hoger dan in 2018 en bijna 50 procent hoger dan in 2017. "We treden kordaat op als de veiligheid in het gedrang is" zeggen burgemeester Bart Tommelein en korpschef Philip Caestecker.

Oostende kent tijdens de zomermaanden op warme dagen een verdriedubbeling van het aantal personen. Met zoveel mensen samen op een kleine oppervlakte, moet de politie heel alert zijn. "Het is van groot belang dat we in die moeilijke omstandigheden blijven instaan voor de veiligheid. We bereiden ons daarom systematisch zeer goed voor op het zomerseizoen. We zetten meer mensen in op het terrein, ook in de uitgaansbuurt 'Montmartre' waar we wekelijks toezicht houden op vrijdag- en zaterdagnacht" zegt korpschef Philip Caestecker.

Stevig zomerseizoen

In de zomermaanden juli en augustus kwamen er 10.201 meldingen binnen en voerde de politie 7.389 interventies uit, cijfers die in dezelfde lijn liggen als de vorige jaren. De politie arresteerde in totaal 460 personen, waarvan 364 bestuurlijk werden aangehouden (overlast, openbare dronkenschap, negeren plaatsverbod…) en 96 gerechtelijk (criminele feiten). Het aantal arrestaties ligt daarmee 40 procent hoger dan in 2018 en bijna 50 procent hoger dan in 2017. "We hanteren een kordaat beleid voor amokmakers, denk maar aan de plaatsverboden aan het zwembad. Als de veiligheid in het gedrang is treden we meteen op" legt burgemeester Bart Tommelein uit.
90 mensen werden opgepakt voor openbare dronkenschap, 127 voor het verstoren van de openbare orde, 133 omdat ze illegaal in ons land verbleven en nog 14 voor andere feiten. Het aantal arrestaties voor illegaliteit ligt 75 procent hoger dan in de vorige twee jaren. Politie Oostende zet dan ook actief in op deze problematiek. Gemiddeld wordt er één keer per maand een gerichte actie uitgevoerd om dit aan te pakken.
Voor het verstoren van de openbare orde ligt het cijfer de helft hoger dan in 2017. Ook de gerechtelijke aanhoudingen zitten in de lift. Er waren daarnaast ook 31 geweldfeiten tegen de politie.

Hard gewerkt om de veiligheid te garanderen

De Oostendse politie stond deze zomer 920 bezoekers te woord waarvan 535 aangifte kwamen doen. Door de vele evenementen (Ostend Beach, loopwedstrijden…) voorzag men maar liefst 3.933 uren aan ordediensten of 9 personen per dag die instonden voor een goed verloop van die evenementen.
"Op de recorddag moesten we gemiddeld om de 6 minuten uitrukken voor een interventie. De cijfers liegen er niet om. Onze mensen hebben hard gewerkt" aldus de korpschef.
"Het was een prachtige zomer met veel bezoekers. Om het voor iedereen aangenaam te houden om in Oostende te verblijven, zet de politie zich keihard in om de veiligheid te garanderen" besluit de burgemeester.

De zomercijfers van juli en augustus 2019: