Veilig in het verkeer met de fiets

Zo 02.12.2018 - 8:00

Vanaf maandag 3 december tot einde januari starten we opnieuw met gerichte fietscontroles. Op verschillende locaties controleren we de fietsverlichting en de technische eisen van de fiets.

Zorg dat voor- en achterlichten werken en wees zichtbaar in het verkeer!

Veilige rit.

(copyright foto: 'mama van vijf')

Actie Shop 12

Ma 19.11.2018 - 15:00

Om erover te waken dat nachtwinkels en andere handelszaken in Oostende zich houden aan de reglementering en wetgeving, organiseert de lokale politie Oostende controleacties. Deze acties kregen de naam "SHOP".

De lokale politie Oostende coördineert deze acties en werkt hierbij samen met:

Scheepvaartpolitie
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Ministerie van Sociale Zaken - Sociale inspectie
Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid
Federale Overheidsdienst Financiën
Vlaamse Overheid - departement Werk en Sociale Economie

De controleactie vond plaats op 4 oktober 2018. Er werden 23 zaken gecontroleerd, waarvan slechts 4 volledig in orde waren.

Hieronder een overzicht van de meest voorkomende inbreuken:

- Niet naleven regelgeving inzake voedselhygiëne en hygiëne in het algemeen.
- Geen overzicht van de dagontvangsten.
- Geen vermelding BTW-nr en voorleggen verantwoordingsstukken.
- Zwartwerk.
- Geen Nederlandse etikettering of prijsaanduiding.

Er volgen nog acties.

We bedanken alle medewerkers voor de vlotte samenwerking!

Sluiting Wijkkantoor Zandvoorde

Do 08.11.2018 - 10:19

Wegens infrastructuurwerken is ons wijkkantoor in Zandvoorde voor onbepaalde duur gesloten.
Woon je in Zandvoorde en wens je beroep te doen op jouw wijkinspecteur? Dan kan je de vertrouwde wijkinspecteur Barry Beyen elke werkdag tussen 09:00 uur en 12:00 uur contacteren op het wijkbureel "Stene" in de Oudstationstraat 8 (voormalig gemeentehuis) of een afspraak maken voor een huisbezoek via telefoon 059/70.71.36 of mail PZ.Oostende.Wijk.Stene@police.belgium.eu.