Verlies van een Belgische identiteitskaart of een Belgische reispas

Wat te doen bij verlies van Belgische identiteitskaart of een Belgische reispas?

Bij verlies van, uitsluitend een Belgische identiteitskaart of een Belgische reispas, moet je niet langer aangifte doen bij de Politiediensten, maar maak je meteen een afspraak bij Stad Oostende, via deze link https://www.oostende.be/afspraken. Een stap minder, dus snellere dienstverlening!

LET OP!
Bij diefstal van een Belgische identiteitskaart of een Belgische reispas moet je wel nog steeds aangifte doen bij de politiediensten. Hiervoor maak je online een afspraak met ons aangiftebureel. Dit kan via http://www.lokalepolitie.be/5449/vragen/aangifte