SHOP 9

Om erover te waken dat nachtwinkels en andere handelszaken in Oostende zich houden aan de reglementering en wetgeving, organiseert de lokale politie Oostende controleacties. Deze acties kregen de naam "SHOP".

De lokale politie Oostende coördineert deze acties en werkt hierbij samen met:

Scheepvaartpolitie
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Ministerie van Sociale Zaken - Sociale inspectie
Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid
Federale Overheidsdienst Financiën
Vlaamse Overheid - departement Werk en Sociale Economie

De controleactie vond plaats op 14 december 2017. Er werden 20 zaken gecontroleerd, waarvan 14 volledig in orde waren.

Hieronder een overzicht van de meest voorkomende inbreuken:

Niet in bezit van een kassa : vastgesteld in 1 zaak
Geen overzicht van de dagontvangsten: vastgesteld in 2 zaken.
Zwartwerk: vastgesteld in 1 zaak.
Verkoop namaak produkten : vastgesteld in 1 zaak.

We bedanken alle medewerkers voor de vlotte samenwerking!