Actie SHOP 7

Om erover te waken dat nachtwinkels en andere handelszaken in Oostende zich houden aan de reglementering en wetgeving, organiseert de lokale politie Oostende controleacties. Deze acties kregen de naam "SHOP".

De lokale politie Oostende coördineert deze acties en werkt hierbij samen met:

  • Scheepvaartpolitie
  • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  • Ministerie van Sociale Zaken - Sociale inspectie
  • Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid
  • Federale Overheidsdienst Financiën
  • Vlaamse Overheid - departement Werk en Sociale Economie

De controleactie vond plaats op 1 juni 2017. Er werden 19 zaken gecontroleerd, waarvan slechts 1 zaak volledig in orde was.

Hieronder een overzicht van de meest voorkomende inbreuken:

  • Niet naleven regelgeving inzake voedselhygiëne en hygiëne in het algemeen: vastgesteld in 14 zaken.
  • Geen overzicht van de dagontvangsten: vastgesteld in 8 zaken.
  • Zwartwerk: vastgesteld in 3 zaken.

We bedanken alle medewerkers voor de vlotte samenwerking!