Verlies van een Belgische identiteitskaart of een Belgische reispas

Do 14.06.2018 - 14:33

Wat te doen bij verlies van Belgische identiteitskaart of een Belgische reispas?

Bij verlies van, uitsluitend een Belgische identiteitskaart of een Belgische reispas, moet je niet langer aangifte doen bij de Politiediensten, maar maak je meteen een afspraak bij Stad Oostende, via deze link https://www.oostende.be/afspraken. Een stap minder, dus snellere dienstverlening!

LET OP!
Bij diefstal van een Belgische identiteitskaart of een Belgische reispas moet je wel nog steeds aangifte doen bij de politiediensten. Hiervoor maak je online een afspraak met ons aangiftebureel. Dit kan via http://www.lokalepolitie.be/5449/vragen/aangifte

Nieuw aangiftestysteem voor camera's

Do 07.06.2018 - 14:51

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe camerawet van kracht. Die introduceert onder andere een nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's.

Het plaatsen van bewakingscamera's moet niet je niet meer aangeven aan de privacycommissie, maar aan de politiediensten. De aangifte van je bewakingscamera's doe je via een centraal e-loket. Het e-loket is te bereiken via volgende link: www.aangiftecamera.be

Aanmelden is gratis en identificatie gebeurt via de elektronische identiteitskaart, een burgertoken of een unieke veiligheidscode via een mobiele applicatie. Per plaats die wordt bewaakt door een camera moet een aangifte worden ingediend. Als één camerabewakingssysteem verschillende plaatsen bewaakt, dan kan je al deze plaatsen registreren in één sessie, zonder opnieuw het identificatieproces te doorlopen.

Alle eigenaars van camera's waarvan de gegevens al bekend waren bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) - vroeger bekend als privacycommissie - moeten zich binnen de twee jaar opnieuw registreren. Wie zijn/haar camerasysteem niet (opnieuw) aanmeldt, riskeert een boete tot 20.000 euro.

Hoe gaat dit allemaal te werk?
Op de website www.BeSafe.be vind je een gebruikershandleiding van dit nieuwe aangiftesysteem.

Heb je nog vragen over het nieuwe aangiftesysteem?
Contacteer de helpdesk 'Camera' via volgend telefoonnummer: 02/739 42 80 of op het e-mailadres helpdeskcamera@eranova.fgov.be
De helpdesk is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur.