KVO - Marseille

Do 03.08.2017 - 9:38

Vanavond speelt KVO thuis tegen Marseille! In functie van deze wedstrijd zijn enkele maatregelen van kracht:

 1. Er wordt een supportersdorp voorzien voor de Fransen op de Churchillparking. De eerste Marseille supporters worden rond 14u in de fanzone op de Churchillparking verwacht. Van daaruit vertrekken de bussen met de Marseille supporters rond 18u45 onder begeleiding naar het stadion.
 2. Er wordt een veiligheidszone afgebakend in de buurt van het stadion. Vanaf 14u geen voertuigen toegelaten, m.u.v. buurtbewoners en veiligheidsdiensten. Vanaf 17u worden enkel voetgangers toegelaten (buurtbewoners en supporters met geldig ticket). De veiligheidszone betreft de Leopold Van Tyghemlaan, aan de éne kant afgebakend vanaf de uitrit Mediamarkt, aan de andere kant vlak na de Wielingenstraat (poort 8 van het stadion). Ook de toegang tot de Leopold Van Tyghemlaan vanuit de Zwitserlandstraat wordt afgesloten na de Passchijnstraat.
 3. Alle handelszaken in de buurt blijven bereikbaar. Hou wel rekening met bovenstaande verkeersmaatregelen.

We verwelkomen alle spelers en supporters tijdens deze Europese campagne! Laat ons er samen een voetbalfeest van maken!

Online afspraak maken

Wo 19.07.2017 - 16:31

Sinds 1 mei werkt ons aangiftebureau op afspraak. Hiermee willen we een moderne en kwaliteitsvolle dienstverlening voorzien!

Meer info vind je hier.

Actie SHOP 7

Wo 12.07.2017 - 8:56

Om erover te waken dat nachtwinkels en andere handelszaken in Oostende zich houden aan de reglementering en wetgeving, organiseert de lokale politie Oostende controleacties. Deze acties kregen de naam "SHOP".

De lokale politie Oostende coördineert deze acties en werkt hierbij samen met:

 • Scheepvaartpolitie
 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
 • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
 • Ministerie van Sociale Zaken - Sociale inspectie
 • Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid
 • Federale Overheidsdienst Financiën
 • Vlaamse Overheid - departement Werk en Sociale Economie

De controleactie vond plaats op 1 juni 2017. Er werden 19 zaken gecontroleerd, waarvan slechts 1 zaak volledig in orde was.

Hieronder een overzicht van de meest voorkomende inbreuken:

 • Niet naleven regelgeving inzake voedselhygiëne en hygiëne in het algemeen: vastgesteld in 14 zaken.
 • Geen overzicht van de dagontvangsten: vastgesteld in 8 zaken.
 • Zwartwerk: vastgesteld in 3 zaken.

We bedanken alle medewerkers voor de vlotte samenwerking!