Actie Shop 12

Ma 19.11.2018 - 15:00

Om erover te waken dat nachtwinkels en andere handelszaken in Oostende zich houden aan de reglementering en wetgeving, organiseert de lokale politie Oostende controleacties. Deze acties kregen de naam "SHOP".

De lokale politie Oostende coördineert deze acties en werkt hierbij samen met:

Scheepvaartpolitie
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Ministerie van Sociale Zaken - Sociale inspectie
Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid
Federale Overheidsdienst Financiën
Vlaamse Overheid - departement Werk en Sociale Economie

De controleactie vond plaats op 4 oktober 2018. Er werden 23 zaken gecontroleerd, waarvan slechts 4 volledig in orde waren.

Hieronder een overzicht van de meest voorkomende inbreuken:

- Niet naleven regelgeving inzake voedselhygiëne en hygiëne in het algemeen.
- Geen overzicht van de dagontvangsten.
- Geen vermelding BTW-nr en voorleggen verantwoordingsstukken.
- Zwartwerk.
- Geen Nederlandse etikettering of prijsaanduiding.

Er volgen nog acties.

We bedanken alle medewerkers voor de vlotte samenwerking!

Sluiting Wijkkantoor Zandvoorde

Do 08.11.2018 - 10:19

Wegens infrastructuurwerken is ons wijkkantoor in Zandvoorde voor onbepaalde duur gesloten.
Woon je in Zandvoorde en wens je beroep te doen op jouw wijkinspecteur? Dan kan je de vertrouwde wijkinspecteur Barry Beyen elke werkdag tussen 09:00 uur en 12:00 uur contacteren op het wijkbureel "Stene" in de Oudstationstraat 8 (voormalig gemeentehuis) of een afspraak maken voor een huisbezoek via telefoon 059/70.71.36 of mail PZ.Oostende.Wijk.Stene@police.belgium.eu.

112

Do 04.10.2018 - 16:28

Schrik niet als je belt naar het nummer 112 / 100 / 101 !

Vanaf vandaag start in de Provincie West-Vlaanderen (en in de provincie Namen) een pilootproject waarin een keuzemenu bij deze nummers wordt ingevoerd. Het menu lijkt op de App 112 BE.

Een keuzemenu maakt het gemakkelijker om in noodsituaties onmiddellijk bij de juiste dienst terecht te komen en zo geen kostbare tijd te laten verloren gaan.

Hoe gaat het vanaf vandaag ?

Je belt naar het nummer 112, 100 of 101

Je hoort een boodschap:
'noodcentrale, blijf aan de lijn'
'voor ziekenwagen of brandweer, druk 1'
'voor politie, druk 2'

Maak je keuze : 1 of 2

Blijf aan de lijn, je krijgt een operator aan de lijn

Geen nood ! Zelfs als je geen keuze maakt, zal je door een operator geholpen worden.

Meer info vind je hier : https://www.112.be/nl/menu