Diensten

Op zoek naar een specifieke politiedienst? Van de Dienst Coördinatie tot de Dienst Verkeershandhaving, je vindt ze hier allemaal.

Alle inkomende en uitgaande telefoongesprekken van de Lokale Politie Oostende worden geregistreerd en opgenomen conform de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 13 februari 2001.

Naam Telefoon
Aangiftebureel 059 70 11 11
Beleid 059 56 11 21
Coördinatie 059 27 02 61
Directie Operaties 059 56 11 21
Human resources 059 55 07 71
Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 059 55 07 77
Intern toezicht 059 27 09 60
Interventie 059 27 09 47
Interventieploegen 059 27 09 47
LIK 059/ 55 07 75
Juridische dienst 059 56 11 27
Lokale recherche 059 56 11 39
Management van middelen 059 56 11 46
Milieuhandhaving 059 27 09 73
Onthaal 059 70 11 11
Sociale cel 059 27 09 48
Steundienst interventiepolitie 059 27 09 41
Directie Beheer 059 56 11 13
Verkeershandhaving 059 27 09 39
Wapens 059 34 04 30