Human resources

Alfons Pieterslaan 39
8400 Oostende

Opdracht:
Deze dienst biedt ondersteuning bij alle domeinen in de HR-cyclus: de aanwerving, de begeleiding tijdens de loopbaan (vorming, evaluatie, coaching) alsook ook begeleiding op het einde van de loopbaan.

Op de dienst HR kan je terecht voor:

  • Informatie over vacatures en selectieprocedures (zie ook 'werken bij de politie').
  • Aanvragen voor stages, enquêtes of onderzoeken in onze zone.
    Verstuur jouw aanvraag voor een stage of een vraag voor een onderzoek of een enquête naar volgend e-mailadres: PZ.Oostende.HRM@police.belgium.eu.
    Geef steeds volgende gegevens mee: naam en contactgegevens, de aanleiding van de vraag (studentenstage, thesis,…) en wat je juist wil doen (in welke dienst wil je stage lopen, wat verwacht je van de stage,…).

Afdelingshoofd:
Lore Huybrechts, Adviseur