Management van middelen

Vindictivelaan 1
8400 Oostende

Opdracht:
Binnen de afdeling management van middelen worden de beschikbare middelen (financiën, materialen, informatie, gebouwen) aangewend en beheerd met het oog op een optimale invulling van de beleidsdoelstellingen van het korps. De afdeling management van middelen omvat de dienst financiën, het economaat en de dienst ICT. De kerntaak van de afdeling bestaat uit het aanbieden van kwaliteitsvolle ondersteuning op zowel logistiek als financieel vlak, alsook op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

Dit houdt onder andere in:

 • opmaak en uitvoering van de begroting
 • opmaak van een meerjarenplanning
 • opvolgen van de ontvangsten en de uitgaven
 • toepassen van de wet op overheidsopdrachten bij elke aankoop
 • begeleiden en uitvoeren van overheidsopdrachten
 • informaticaondersteuning van de zone
 • ontwikkeling en implementatie van communicatietechnologie
 • bestellen en verdelen van materieel en materialen
 • het beheer van het patrimonium (gebouwen, voertuigen,…)

Daarnaast is de dienst management van middelen verantwoordelijk voor het concipiëren, het voorbereiden, het uitvoeren en het coherent maken van het strategisch beleid op het gebied van financiën en van informatie- en communicatietechnologie.

Onder deze afdeling vallen volgende diensten

 • ICT
 • Economaat
 • Financiën

Hoofd van dienst:
Delfine Lievens, Adviseur