Lokale recherche

Vindictivelaan 1
8400 Oostende

Opdracht:
Bijstand leveren aan de interventiepolitie en wijkpolitie bij het uitvoeren van complexe of omvangrijke onderzoeken.

Het uitvoeren van gespecialiseerde onderzoeken, op eigen initiatief, na verwijzing door de interventiepolitie of wijkpolitie of in opdracht van de gerechtelijke overheid.

Bijstand leveren aan externe politiediensten bij onderzoeken die zich situeren op het grondgebied Oostende.


Secties:
De opsporingspolitie omvat vier secties:

  • de sectie "drugs": behandelt voornamelijk dossiers inzake verdovende middelen en meer bepaald de handel in verdovende middelen;
  • de sectie "misdrijven tegen personen": behandelt de dossiers inzake mensenhandel/smokkel en de zware dossiers inzake inbreuken tegen de personen (doodslag, zware slagen, agressie...);
  • de sectie "vermogenscriminaliteit": behandelt de diverse vormen van diefstallen en financiële onderzoeken. Je vindt er ook de Local Computer Crime Unit die zich bezig houdt met Criminaliteit op het internet. Klik hier en ontdek hoe jij je hier tegen kan beschermen.
  • de sectie "jeugdcriminaliteit": behandelt de strafrechtelijke dossiers waarin voornamelijk minderjarigen betrokken zijn.

Afdelingshoofd:
Kris Dubois, Commissaris