Verkeershandhaving

Alfons Pieterslaan 39
8400 Oostende

Opdracht:
De dienst is een expertisecentrum inzake verkeer en stuurt en ondersteunt vanuit die functie de lokale politie om in Oostende het verkeer veilig en leefbaar te houden; hij stelt preventieve acties op en organiseert gerichte verkeerscontroles rond o.a. alcohol en drugs in het verkeer, bromfietsen en fietsen, zwaar vervoer, snelheid, ....

De dienst ondersteunt de interne en externe partners met de beschikbare expertise rond verkeer. Deze ondersteuning bevat o.a het organiseren van verkeerseducatie en -opleiding zowel binnen de organisatie als naar andere diensten, samenwerking en deelname aan diverse overlegorganen en mee helpen uitbouwen van provinciale of nationale campagnes in de politiezone.

De dienst staat in voor het vaststellen van verkeersongevallen overdag en maakt de ongevallenschetsen op.

De dienst verzorgt de administratieve afhandeling van de verkeersboetes.

De dienst verwerkt en analyseert statistische gegevens rond verkeer (ongevallenstatistieken, analyses van snelheidsmetingen en verkeerstellingen, ...).