Milieuhandhaving

Alfons Pieterslaan 39
8400 Oostende

Opdracht:
Het takenpakket van de dienst Milieuhandhaving van de Politiezone Oostende is veelzijdig. In de eerste plaats verricht de DMHH opsporingsonderzoeken in het kader van milieumisdrijven voor zowel ingedeelde inrichtingen als KMO's en particulieren. Het betreffen onderzoeken, ambtshalve of geïnitieerd door een klacht, in de domeinen milieuhygiëne, milieubeheer en stedenbouw.

Daarnaast verricht deze dienst ook toezicht op de naleving van de milieuvoorwaarden door hinderlijke inrichtingen.

De dienst Milieuhandhaving is eveneens actief in het domein van andere bijzondere wetgeving zoals Wet op het dierenwelzijn en de rookwet.

De dienst verleent ook veelvuldig advies aan de bestuurlijke overheid in het kader van de beheersing van geluidshinder naar aanleiding van muziekevenementen.

Hoofd van dienst:
Patrick Dendooven, Commissaris