Intern toezicht

Alfons Pieterslaan 39
8400 Oostende

Opdracht:
Klachtafhandeling

Elke burger heeft het recht, wanneer hij meent dat de kwaliteit van de dienstverlening ontoereikend of ondoeltreffend lijkt, het optreden, het handelen of het gedrag onbehoorlijk is, hierover te klagen. Elke klacht wordt ernstig genomen en degelijk onderzocht.

Wijze waarop de klacht kan worden ingediend:

  • Schriftelijk
  • Kantoorbezoek
  • Per e-mail
  • Kan eveneens anoniem

Bij wie kan klacht worden ingediend?

Hoofd van dienst:
Peter De Wolf, Commissaris van Politie

Een klachtbevestiging volgt binnen de week.
Na het onderzoek worden de resultaten u via e-mail of schriftelijk meegedeeld.

Kwaliteitszorg

De dienst intern toezicht omvat niet enkel de opvolging van politieambtenaren in de uitoefening van hun functie en de afhandeling van klachten geuit door burgers. De resultaten van het klachtenonderzoek worden geanalyseerd met het oog op het beheer en de aansturing van de korpswerking.