Beleid

Vindictivelaan 1
8400 Oostende

Opdracht:
Het kabinet staat de korpschef administratief bij.

Het takenpakket bestaat onder meer uit het behandelen en bijhouden van de briefwisseling, dienstnota's, Interne verspreiding van richtlijnen afkomstig van diverse instanties, verslaggeving van diverse vergaderingen.

Voorbereiden, uitwerken, evalueren en opvolgen Zonaal Veiligheidsplan

Procesbegeleiding bij projecten

Verzamelen, verwerken en aanbieden van gegevens in functie van beleid en beleidskeuzes (o.m. criminaliteitscijfers, enquêtes afnemen,…)

Uitschrijven van werkprocessen

Camerabeleid

Communicatie

Afdelingshoofd:
Grace Van Eycken, Adviseur