actie shop 3

Di 18.10.2016 - 14:02

Om erover te waken dat nachtwinkels en andere handelszaken in Oostende zich houden aan de reglementering en wetgeving, organiseert de lokale politie Oostende controleacties. Deze acties kregen de naam "SHOP".

De lokale politie Oostende coördineert deze acties en werkt hierbij samen met:

Scheepvaartpolitie
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Ministerie van Sociale Zaken - Sociale inspectie
Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid
Federale Overheidsdienst Financiën
Vlaamse Overheid - departement Werk en Sociale Economie

De controleactie vond plaats op 7 oktober 2016. Er werden 18 zaken gecontroleerd. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende inbreuken:

Niet naleven regelgeving inzake voedselhygiëne en hygiëne in het algemeen: vastgesteld in 6 zaken.
Geen overzicht dagontvangsten: vastgesteld in 7 zaken.
Inbreuken inzake sociale zekerheid: vastgesteld in 2 zaken.
Zwartwerk: vastgesteld in 5 zaken.

Andere inbreuken die werden vastgesteld waren onder meer inzake vergunningen, etikettering en verkoop sterke drank.

De controle acties zullen op regelmatige basis herhaald worden. Naast het repressief optreden verwachten we dat de controle acties ook een preventief effect zullen hebben.

Resultaten flitsmarathon
Wo 05.10.2016 - 13:35
Zomer BOB: resultaten
Ma 26.09.2016 - 9:00

Contacteer ons

Dringende politiehulp
101

Algemene informatie
059 70 11 11