Actie SHOP 2

Ma 19.09.2016 - 13:22

Om erover te waken dat nachtwinkels en andere handelszaken in Oostende zich houden aan de reglementering en wetgeving, organiseert de lokale politie Oostende controleacties. Deze acties kregen de naam "SHOP".

De lokale politie Oostende coördineert deze acties en werkt hierbij samen met:

 • Scheepvaartpolitie
 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
 • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
 • Ministerie van Sociale Zaken - Sociale inspectie
 • Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid
 • Federale Overheidsdienst Financiën
 • Vlaamse Overheid - departement Werk en Sociale Economie

De controleactie vond plaats op 13 juli 2016. Er werden 25 zaken gecontroleerd. Slechts 6 zaken waren met alles in orde. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende inbreuken:

 • Niet naleven regelgeving inzake voedselhygiëne en hygiëne in het algemeen: vastgesteld in 11 zaken.
 • Geen overzicht dagontvangsten: vastgesteld in 10 zaken.
 • Inbreuken inzake sociale zekerheid: vastgesteld in 5 zaken.
 • Zwartwerk: vastgesteld in 3 zaken.

Andere inbreuken die werden vastgesteld waren onder meer inzake vergunningen en etikettering.

De controle acties zullen op regelmatige basis herhaald worden. Naast het repressief optreden verwachten we dat de controle acties ook een preventief effect zullen hebben.

Oproep vrijwilligers
Di 26.07.2016 - 15:33
Acties SHOP
Ma 23.05.2016 - 16:00

Contacteer ons

Dringende politiehulp
101

Algemene informatie
059 70 11 11