Acties SHOP

Ma 23.05.2016 - 16:00

Om erover te waken dat nachtwinkels en andere handelszaken in Oostende zich houden aan de reglementering en wetgeving, organiseert de lokale politie Oostende controleacties. Deze acties kregen de naam "SHOP".

De lokale politie Oostende coördineert deze acties en werkt hierbij samen met:

 • Brandweer
 • Scheepvaartpolitie
 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
 • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
 • Administratie Douane en Accijnzen
 • Ministerie van Sociale Zaken - Sociale inspectie
 • Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid
 • Federale Overheidsdienst Financiën
 • Vlaamse Overheid - departement Werk en Sociale Economie

Een eerste controleactie vond plaats op 22 april. Er werden 20 zaken gecontroleerd. Slechts 4 zaken waren met alles in orde. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende inbreuken.

 • Zwartwerk: vastgesteld in 8 zaken
 • Geen overzicht dagontvangsten: vastgesteld in 5 zaken
 • Inbreuken illegaal verblijf (tewerkstelling illegalen): vastgesteld in 4 zaken
 • Niet naleven regelgeving inzake voedselhygiëne en hygiëne in het algemeen: vastgesteld in 5 zaken
 • Ontduiken RSZ: vastgesteld in 5 zaken

Andere inbreuken die werden vastgesteld waren onder meer het niet naleven van het rookverbod, aanbieden van nepartikelen, facturen zonder datum, geen toelating voor verkoop van bepaalde waren, niet (correct) werkende kassa,….

De controle acties zullen op regelmatige basis herhaald worden. Naast het repressief optreden verwachten we dat de controle acties ook een preventief effect zullen hebben.

Safety camp for Kids
Wo 11.05.2016 - 14:38
Opleiding mobiele signaalgever
Vr 22.04.2016 - 15:21

Contacteer ons

Dringende politiehulp
101

Algemene informatie
059 70 11 11