Graveer, fotografeer en inventariseer waardevolle voorwerpen.
Gebruik hiervoor volgende formulieren:

Registratieformulier waardevolle voorwerpen 

Registratieformulierkunstwerken, antiquiteiten en juwelen.