De dienst Jeugd en Gezin voert in hoofdzaak gerechtelijke onderzoeken uit in opdracht van het openbaar ministerie te Brugge - Afdeling Jeugdbescherming.

Problematiek familiale aangelegenheden

De dienst Jeugd en Gezin betreft een tweedelijnsdienst die zich inlaat met complexe dossiers aangaande problematiek van familiale aangelegenheden o.a. echtscheiding, intra-familiaal geweld, zedendelicten en minderjarigen o.a. spijbelen, onbuigzaamheid, druggebruik.

Medewerkers

De dienst bestaat uit twee personeelsleden:

  • Hoofdinspecteur met specialiteit politieassistent: Koen Devarwaere
  • Inspecteur Sandra Soetaert