aantal
gecontr
voertuigen
aantal
overtred
Ardooie Lichterveldestraat
427
10 
  Pittemsestraat
 1093
56 
Pittem Tieltstraat
 1712
38 
Tielt Felix D'Hoopstraat
 309
37 
  Deinsesteenweg
 365
12 
  Wakkensesteenweg
 312
25 
Wingene Hille
 131
37 
  Beernemstraat
 206
37 

Tijdens verkeerscontroles op 15 april 2014 werden verschillende inbreuken vastgesteld:

- 2 kinderen zaten niet vast in een kinderzitje of aangepaste voorziening

- 5 inbreuken voor niet-dragen verkeersgordel

- 9 bestuurders gebruikten de gsm tijdens het rijden

- 1 bestuurder negeerde het rode verkeerslicht

Verder werden er nog processen-verbaal opgesteld voor niet-verzekering, keuring,...

Snelheidscontroles 11 april 2014 (verkenningen TAC-rally)

   
aantal
gecontr
voertuigen
aantal
overtred 
Tielt  Schuiferskapsestwg 121 33
  Wakkensestwg  998 129
  Deinsestwg  666 38
  Tramstraat 200 5

 

Snelheidscontroles 12 april 2014 (TAC-rally)

   
aantal
gecontr
voertuigen
aantal
overtred
Tielt Deken Darraslaan  225 34 
  Wingensestwg  291
  J. Van Oostlaan  109
  Wakkensestwg  1121 71
  Schuiferskapelsestwg  392 31 
  Deinsestwg 769 37
  Hogenhovestraat 126 1
  Keizerstraat 236 46
  Schuiferskapellestr 318 32

DE POLITIERAAD GAAT DOOR OP 23 APRIL 2014 OM 20.00 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET CENTRAAL POLITIEGEBOUW TE TIELT

       Openbare zitting

  1. Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad d.d. 26 februari 2014
  2. Rekening 2012 - mededeling goedkeuring specifiek bijzonder toezicht
  3. Begrotingswijziging 2013 - mededeling goedkeuring specifiek bijzonder toezicht
  4. Begroting 2014 - mededeling goedkeuring specifiek bijzonder toezicht
  5. Goedkeuring meerwerken vloeren - centraal politiegebouw
  6. Prodedure aanwijzing bijzondere rekenplichtige

Geheime zitting

7.   Aanwerving 1 diensthoofd wijkwerking Ruiselede
8.   Verlenging arbeidsovereenkomst vakman
9.   Verlenging arbeidsovereenkomst assistent coördinatie bestuurlijke politie
10. Verlenging arbeidsovereenkomst assistent interventie Tielt
11. Tijdelijke aanstelling bijzondere rekenplichtige
 

BIJEENROEPING TOT DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN DE 

POLITIEZONE REGIO TIELT OP 26 SEPTEMBER 2012 OM 20.00 UUR

IN DE RAADZAAL VAN HET STADHUIS VAN TIELT

 

 

Openbare zitting

 

1.      Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad d.d. 27 juni 2012

2.      Begrotingswijziging 1 gewone dienst en begrotingswijziging 2 buitengewone dienst dienstjaar 2012 van de PZ Regio Tielt

3.      Verkoopakte perceel centraal politiegebouw

4.      Meerwerken lot 1 ‘ruwbouw’

5.      Groenonderhoud diverse locaties PZ Regio Tielt – dienstjaar 2013

6.      Aankoop van Citrix omgeving

7.      Bestek leveren van brandstoffen voor voertuigen van de politiezone dienstjaar 2013, met mogelijkheid tot verlenging van 1 jaar

8.      Samenwerkingsovereenkomst met de federale politie m.b.t. de aankoop van de nieuwe basisuitrusting – Aanvullen kredietlijn

9.      Samenwerkingsovereenkomst gemeente Wingene, OCMW Wingene en de politiezone Regio Tielt

10.  Samenwerkingsovereenkomst tussen de politiezone Regio Tielt, de woon- en zorgcentra en de dagverzorgingscentra van de zone Regio Tielt inzake verdwijning

 

Geheime zitting

 

11.  Aanwerving van een inspecteur wijkdienst Pittem

12.  Aanwerving van een inspecteur wijkdienst Tielt

13.  Aanwerving van twee inspecteurs operationele antenne Ardooie

14.  Aanwerving van een inspecteur lokaal onderzoek

15.  Toekenning blijvende invaliditeit ingevolge arbeidsongeval

Snelheidscontroles 5 april 2014 van 09.30 u tot 15.45 uur

   
aantal
gecontr
voertuigen
aantal
overtred 
Ardooie Pittemsestraat 810 154
  Izegemsestraat  260 34 
 Pittem Tieltstraat  1001 38
 Wingene     Meiboomstraat    121 40 

 

Snelheidscontroles 6 april 2014van 08.50 u tot 15.40 u

   
aantal
gecontr
voertuigen
aantal
overtred
Ardooie Zwevezelestraat   134 66 
  Lichterveldestraat  420 60 
Lichtervelde Koolskampstraat   223 66 
Pittem Meulebekestraat  174 66 
  Tieltstraat  642 30