Aantal
gecontr
vtg

Aantal
overtred
Ruiselede Brugsesteenweg 191 74
Tielt Marialoopsteenweg 577 111
  Meulebeeksesteenweg 361 52
  Sint-Michielstraat 354 22
Wingene Beernemstraat 461 74
  Hille 581 111
   

Aantal
gecontr
vtg

Aantal
overtred
Ruiselede Ringlaan 763 111
  Kruiskerkestr 68 37
Tielt Deinsesteenweg 599 111
  Felix D'Hoopstr 287 37
  Ringlaan 792 74
  Wakkensesteenweg 265 74

DE POLITIERAAD GAAT DOOR OP 29 JUNI 2016 OM 20.00 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET CENTRAAL POLITIEGEBOUW TE TIELT

   

  Openbare zitting
 
1 Aanstelling en eedaflegging van de heer Rik Vierstraete als politieraadslid in opvolging van de heer Steven Bogaert
2 Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 27 april 2016
3 Jaarrekening 2015
4 Kasverslag 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal 2015
5 Mandaat inzake voorafgaande beslissing in fiscale zaken (voordelen alle aard ICT-devices)
6 ANPR-paal te Beernem
7 Aankoop van 1 dienstvoertuig voor de wijkdienst Tielt
8 Marktbevraging voor het afsluiten van diverse verzekeringscontracten
   Geheime zitting
9 Verlenging arbeidsovereenkomst assistent interventie Tielt
10 Erkenning bijzonder nuttige beroepservaring hulpkracht wijkdienst Tielt
11 Aktename vraag tot hernieuwing mandaat korpschef + vaststelling evaluatiecommissie

icon Toelichtende notta politieraad 29 juni 2016 (1.15 MB)

Jaarlijks zet de politiezone Regio Tielt zich in om een stagiair(e) van het Handelsinstituut Regina Pacis te begeleiden.

Gisteren stelde de stagiaire de politiezone voor op de stagebeurs.

Er werd op een professionele manier een stand opgebouwd.
De bezoekers aan de beurs kregen uitleg over de politiezone en de diverse taken die door de stagiaire werden uitgevoerd.

stagebeurs

Momenteel zijn er phishingmails in omloop zogezegd uitgaande van de federale politie.

Politiediensten versturen nooit boetes per mail!

Verwijder de mail onmiddellijk.

Voorbeeld van een phishingmail:

twitterboete