De loopwedstijd start om 17u en eindigt omstreeks 20.30u.

Het parcous is volledig afgesloten.

Parcours : Spanjestraat-Leeuwerikenstraat-Tasschestraat-Knollingstraat-Krommestraat-Zwaluwstraat-Mezenstraat.

 

Ter gelegenheid van de wielerwedstrijd op zondag 19 augustus 2018 zijn volgende veiligheidsmaatregelen van kracht:

Vanaf 13.30 uur tot na het einde van de wielerwedstrijd omstreeks 17.30 uur is er parkeerverbod voor alle voertuigen in volgende straten of straatgedeelten: Bedevaartstraat, Gruuthusestraat, Sint-Martensstraat, Tenhovestraat.

Vanaf 14.00 uur tot na het einde van de wielerwedstrijd omstreeks 17.30 uur wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers, in volgende straten of straatgedeelten: Bedevaartstraat, Marialoopsesteenweg, Tenhovestraat, Bosakkerstraat, Sint-Pieterstraat, Sint-Martenstraat, Wakkensesteenweg, Gruuthusestraat.

Volgende veiligheidsmaatregelen zijn van kracht vanaf 11.30 uur tot 20.00 uur:

Het verkeer van alle voertuigen is verboden in volgende straten en straatgedeelten:

 • Brouwerijstraat
 • Veldstraat
 • Biermanstraat
 • Henri D’Hontstraat

Er geldt parkeerverbod voor alle voertuigen in volgende straten en straatgedeelten:

 • Brouwerijstraat
 • Veldstraat
 • Biermanstraat
 • Henri D’Hontstraat.

De verbodsbepaling geldt niet voor de renners die aan de wedstrijd deelnemen, voor de voertuigen, voorzien van de voorgeschreven bijzondere toelating, die ter controle van het wedstrijdverloop noodzakelijk zijn en voor de hulpdiensten.

 

DE POLITIERAAD VINDT PLAATS OP 27 JUNI 2018 OM 20.00 uur IN DE RAADZAAL VAN HET CENTRAAL POLITIEGEBOUW TE TIELT

 

  Openbare zitting
 

1

Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 25 april 2017

2

Begrotingswijziging 1 + 2 dienstjaar 2018

3

Toetreding tot een pensioenfonds

4

Aankoop van een dienstvoertuig voor de wijkdienst Tielt

5

Vacant verklaren van 1 functie inspecteur interventie

6

Vacant verklaren van 1 functie inspecteur wijkwerking bij de wijkdienst Lichtervelde

7

Vacant verklaren van 1 functie inspecteur wijkwerking bij de wijkdienst Pittem

 

8

Vacant verklaren van 1 functie inspecteur wijkwerking bij de wijkdienst Wingene

9

Vacant verklaren van 1 functie inspecteur interventie bij interventie Ardooie

10

Vacant verklaren van 1 functie van ICT consulent (Clog niveau B) in 1ste instantie via mobiliteit en in 2de instantie via externe aanwerving

11

Vacant verklaren van 1 functie diensthoofd planning (hoofdinspecteur)

Geheime zitting

12

Aanwerving van 2 commissarissen coördinator wijk en interventie

13

Aanwerving van 1 commissaris coördinator gerechtelijke politie

14

Aanwerving van 1 rechercheur

15

Aanwerving van 1 inspecteur interventie

16

Verlenging arbeidsovereenkomst assisstent onthaalmedewerker

17

Kennisgeving tijdelijke ongeschikthied voor een inspecteur wijkwerking

18

Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor een inspecteur wijkwerking

19

Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor een inspecteur wijkwerking

20

Aanvraag vervroegd rustpensioen inspecteur interventie

icon Toelichtende nota 27-06-2018 (5.11 MB)

icon Notulen 25-04-2018 (187.5 kB)

Vanaf zaterdag 18 augustus 2018 om 22.00u tot zondag 19 augustus 2018 om 20.00 uur

 is het verboden te parkeren aan beide zijden van volgende wegen en op volgende pleinen:

 • In de Tieltstraat vanaf het kruispunt met de Molenstraat tot aan de aansluiting met de Oude Bruggestraat
 • In de Oude Bruggestraat vanaf de aansluiting met de Tieltstraat tot aan het kruispunt met de Galgenstraat
 • Op het Gemeenteplein tussen het kruispunt met de Oude Bruggestraat en het kruispunt met de Keizerstraat
 • Op het Kerkplein uitgezonderd de doorgang vanaf het kruispunt met de Zandbergstraat en het kruispunt met de Guido Gezellestraat
 • Op de Keizerstraat vanaf het Gemeenteplein tot aan de inrij naar het parochiaal centrum
 • Op het Marktplein
 • Op het Guido Gezelleplein
 • In de Futselstraat
 • In de Guido Gezellestraat
 • In de Galgenstraat

is het verboden te parkeren aan de kant van de pare beide zijden van de Kaplotestraat en dit tussen het kruispunt met de Zandbergstraat en de Tieltstraat

is het verboden langer dan 15 minuten te parkeren op navolgende wegen :

 • In de Pastoor Termotestraat tussen het kruispunt met de Beernemstraat en het kruispunt met de Zandbergstraat
 • In de Zandbergstraat tussen het kruispunt met de Pastoor Termotestraat en het Kerkplein
 • In de Guido Gezellestraat tussen het kruispunt met het Kerkplein en de Kaplotestraat
 • Op het Kerkplein in de doorgang tussen de Zandbergstraat en de Guido Gezellestraat
 • In de Oude Bruggestraat tussen de Beernemstraat en de Galgenstraat

Op zondag 19 augustus 2018 van 05.00 uur tot 20.00 uur

is alle verkeer van voertuigen verboden op navolgende wegen :

 • In de Tieltstraat vanaf het kruispunt met de Molenstraat tot aan de aansluiting met de Oude Bruggestraat
 • In de Oude Bruggestraat vanaf de aansluiting met de Tieltstraat tot aan het kruispunt met de Galgenstraat
 • Op het Gemeenteplein tussen het kruispunt met de Oude Bruggestraat en het kruispunt met de Keizerstraat
 • In de Keizerstraat vanaf het kruispunt met het Gemeenteplein tot aan de inrit van het parochiaal centrum
 • Op het Kerkplein uitgezonderd de doorgang vanaf het kruispunt met de Zandbergstraat en het kruispunt met de Guido Gezellestraat
 • Op het Marktplein
 • Op het Guido Gezelleplein
 • In de Futselstraat

is alle verkeer verboden in de Galgenstraat vanaf het kruispunt met de Egemsestraat in de richting van en tot aan het kruispunt met de Oude Bruggestraat evenals in de Kaplotestraat vanaf het kruispunt met de Tieltstraat tot het kruispunt met de Zandbergstraat

In de Guido Gezellestraat wordt voor de duur van de rommelmarkt het eenrichtingsverkeer opgeheven.

is het verkeer van voertuigen verboden, uitgezonderd wat het plaatselijk verkeer betreft in

 • De Keizerstraat vanaf het kruispunt met de Kapellestraat tot aan het kruispunt met het Gemeenteplein
 • In de Oude Bruggestraat vanaf het kruispunt met de Beernemstraat in de richting van en tot aan het kruispunt met de Galgenstraat.
 • In de Tieltstraat vanaf het kruispunt met de H. Sacramentstraat tot aan het kruispunt met de Molenstraat