Op dinsdag 26 juli 2016 van 14.30 uur tot na het einde van de wielerwedstrijd is op navolgende wegen:


Voor iedere bestuurder van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van motorfietsen met zijspan, de daarbij telkens vermelde richting verboden:

1° Op de Statiestraat, van het kruispunt met de Dr. Roelenslaan naar het kruispunt met de Statieplaats

2° Op de Dokter Roelenslaan, van het kruispunt met de B.Callewaertlaan naar het kruispunt met de Statiestraat.

3° Op de B. Callewaertlaan, van het kruispunt met de Ketelbuiserstraat naar het kruispunt met de Dr. Roelenslaan.

4° Op de Ketelbuiserstraat, van het kruispunt met de Kleine Essestraat naar het kruispunt met de Burg.Callewaertlaan/Surmontstraat.

5° Op de Kleine Essestraat, van het kruispunt met de Kruiseekstraat naar het kruispunt met de Ketelbuiserstraat.

6° Op de Kruiseekstraat, van het kruispunt met de Weststraat naar het kruispunt met de Kleine Essestraat.

7° Op de Weststraat, van het kruispunt met de Surmontstraat naar het kruispunt met de Kruiseekstraat.

8° Op de Statieplaats, van het kruispunt met de Statiestraat naar het kruispunt met de Surmontstraat.

+ parkeerverbod langs beide zijden!

Alle verkeer van voertuigen verboden, uitgezonderd wat betreft het plaatselijk verkeer:

1° Op de Statiestraat, van het kruispunt met de Marktstraat naar het kruispunt met de Dr. Roelenslaan. Omleiding via de Astridlaan, Koolskampstraat en Ringlaan (N35).

2° Op de Kwakkelstraat, van het kruispunt met de Industrielaan naar het kruispunt met de Weststraat. Omleiding via de Brugsebaan.

   

Aantal
gecontr
vtg

Aantal
overtred
Lichtervelde Bollestraat 61 3
  Koolskampstraat 326 68
  Zwevezelestraat 79 11
Wingene Lichterveldestr 94 36

Naar analogie van de nationale criminaliteitscijfers werden ook de cijfers van de politiezone Regio Tielt voor 2015 gepubliceerd.

Hieruit blijkt dat voor de politiezone Regio Tielt de geregistreerde criminaliteit met 5 % gedaald is en op het laagste niveau zit sinds het jaar 2000.

Dit betekent concreet 2538 geregistreerde feiten (ipv 2671 in het jaar 2014).

Het aantal woninginbraken daalde met bijna 30 % (van 185 naar 131).

Bekijk de cijfers in detail.

Nog steeds dienen wij vast te stellen dat talrijke fietsen niet gelabeld (gegraveerd) zijn. Daarom doen wij een oproep aan alle inwoners van onze zone om dit toch nog te laten doen.

Waarom?

Een gelabelde fiets schrikt potentiële dieven af en maakt het teruggeven van een gevonden fiets eenvoudiger.

Hoe?

Door het aanbrengen van een fraudebestendige label met uw rijksregisternummer. Dit vervangt het vroegere graveren.
Door het gebruik van een dergelijk label kunnen alles soorten van frames (ook carbon) gemerkt worden.

Waar?

U kan dit aanvragen bij uw wijkinspecteur of op elk wijkkantoor binnen onze politiezone.

fietslabel

charlottevanderheyden

Charlotte Van der Heyden vervoegde sinds 1 juli 2016 de wijkdienst Wingene.