Aantal
gecontr
vtg

Aantal
overtred
Tielt Meulebeeksesteenweg 55 10
  Wakkensesteenweg 384  111
  Wingensesteenweg 316  37
Wingene Egemsestraat 184 37
  Rozendalestraat 439 148

De controles werden uitgevoerd van 12.00 uur tot 20.00 uur.

Bij anonieme controles werden 2 onmiddellijke inningen opgesteld voor het niet dragen van de veiligheidsgordel en 5 voor het gebruik van de gsm achter het stuur.

 

   

Aantal
gecontr
vtg

Aantal
overtred
Ardooie Izegemstraat 284  35
  Pittemsestraat  1016 70 
Lichtervelde Ringlaan  992 85 
Pittem Joos de ter Beerstlaan  199 47 
   

Aantal
gecontr
vtg

Aantal
overtred
Ardooie Lichterveldestraat 515 35
Lichtervelde Brugsebaan 1023 100
Pittem Tieltstraat 806 68
Wingene Meiboomstraat 132 35

 De controles werden uitgevoerd van 09.00 uur tot 15.30 uur.

DE POLITIERAAD GAAT DOOR OP 17 SEPTEMBER 2014 OM 20.00 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET CENTRAAL POLITIEGEBOUW TE TIELT

       Openbare zitting

 1. Kennisgeving ontslag mevr. Jeannique Windels
 2. Aanstelling en eedaflegging van de heer Johan Vandenbussche als politieraadslid in opvolging van mevr. Jeannique Windels
 3. Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad d.d. 18 juni 2014
 4. Kennisgeving goedkeuring specifiek bijzonder toezicht - wijziging personeelsformatie
 5. Begrotingswijziging 1 gewone dienst en begrotingswijziging 2 buitengewone dienst dienstjaar 2014 - PZ Regio Tielt
 6. Renting van twee interventievoertuigen
 7. Bestek leveren van brandstoffen voor de dienstvoertuigen van de PZ Regio Tielt - Dienstjaar 2015 met mogelijkheid tot verlenging van 1 jaar - voorlegging bestek
 8. Vacantverklaring van 1 functie inspecteur wijkdienst Lichtervelde
 9. Vacantverklaring van 1 funcite inspecteur wijkdienst Wingene
 10. Goedkeuring vorderingsstaat 6 lot 8 "omgevingswerken"
 11. Voorstelling project Kortrijkstraat

Geheime zitting

12.  Aanwijzing bijzondere rekenplichtige
13.  Aanvraag vrijwillige vervroegde opruststelling inspecteur wijkdienst Lichtervelde
14.  Aanvraag vrijwillige vervroegde opruststelling inspecteur wijkdienst Wingene
 
 

BIJEENROEPING TOT DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN DE 

POLITIEZONE REGIO TIELT OP 26 SEPTEMBER 2012 OM 20.00 UUR

IN DE RAADZAAL VAN HET STADHUIS VAN TIELT

 

 

Openbare zitting

 

1.      Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad d.d. 27 juni 2012

2.      Begrotingswijziging 1 gewone dienst en begrotingswijziging 2 buitengewone dienst dienstjaar 2012 van de PZ Regio Tielt

3.      Verkoopakte perceel centraal politiegebouw

4.      Meerwerken lot 1 ‘ruwbouw’

5.      Groenonderhoud diverse locaties PZ Regio Tielt – dienstjaar 2013

6.      Aankoop van Citrix omgeving

7.      Bestek leveren van brandstoffen voor voertuigen van de politiezone dienstjaar 2013, met mogelijkheid tot verlenging van 1 jaar

8.      Samenwerkingsovereenkomst met de federale politie m.b.t. de aankoop van de nieuwe basisuitrusting – Aanvullen kredietlijn

9.      Samenwerkingsovereenkomst gemeente Wingene, OCMW Wingene en de politiezone Regio Tielt

10.  Samenwerkingsovereenkomst tussen de politiezone Regio Tielt, de woon- en zorgcentra en de dagverzorgingscentra van de zone Regio Tielt inzake verdwijning

 

Geheime zitting

 

11.  Aanwerving van een inspecteur wijkdienst Pittem

12.  Aanwerving van een inspecteur wijkdienst Tielt

13.  Aanwerving van twee inspecteurs operationele antenne Ardooie

14.  Aanwerving van een inspecteur lokaal onderzoek

15.  Toekenning blijvende invaliditeit ingevolge arbeidsongeval

Bij een gerechtelijke controleactie zaterdagnacht 6 september op zondag 7 september werden in de Politiezones Het Houtsche en Regio Tielt 853 voertuigen gecontroleerd. 89 voertuigen werden doorzocht en 97 personen gecontroleerd. De actie verliep samen met PZ Het Houtsche en PZ Brugge, de federale politie oa interventiekorps Brugge, wegpolitie en hondensteun.

Er werden 4 processen-verbaal voor drugsbezit opgesteld. In totaal werd 16 gram marihuana, 2 gram hash en 3 vermalers aangetroffen.