DE POLITIERAAD VINDT PLAATS OP 22 FEBRUARI 2017 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET CENTRAAL POLITIEGEBOUW TE TIELT

 

  Openbare zitting
 
1 Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 21 december 2016
2 Kennisgeving goedkeuring jaarrekening 2015
3 Vacant verklaren van 1 functie diensthoofd wijkwerking voor de wijkdienst Wingene
4 Vacant verklaren van 1 functie diensthoofd verkeer
5 Vacant verklaren van 2 functies in het basiskader 1 rechercheur en 1 inspecteur interventie
6 Vacant verklaren van 1 functie van ICT assistent
7 Uniform algemeen politiereglement
  Geheime zitting
8 Aanwerving 1 inspecteur interventie Ardooie
9 Aanwerving 1 inspecteur interventie Tielt via werfreserve
10 Vacant verklaren van 1 functie assistent planning en invullen via benoeming
11 Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor een inspecteur wijkwerking
12 Aanduiden plaatsvervangend secretaris politieraad

icon Toelichtende nota 22-02-2017 (188.2 kB)

Snelheidscontroles 10 februari 2017

   
aantal
gecontr
voertuigen
aantal
overtred 
Pittem Heidenskerkhofstraat 92 2
  Brugsesteenweg 778 74
  Tieltstraat 208 17
Tielt Kasteelstraat 254 37
  Ruiseleedsesteenweg    435 74
  Ringlaan - werken 162 37
Wingene Hillesteenweg 448 74

Snelheidscontroles 11 februari 2017

   
aantal
gecontr
voertuigen
aantal
overtred 
Ruiselede Ringlaan 921 111
Tielt Deinsesteenweg 360 74
  Wakkensesteenweg 411 74
  Meulebeeksesteenweg 382 37
Wingene Beernemsteenweg 392 94

 

 Snelheidscontroles 12 februari 2017

 

 

aantal
gecontr
voertuigen
 

aantal
overtred

Ruiselede Ringlaan   456 74
 Tielt F. D'Hoopstr  110 37
  Deken Darraslaan        252 37
  Deinsesteenweg  249 37
Wingene Hille 306 37
   

Aantal
gecontr
vtg

Aantal
overtred
Ardooie Roeselaarsestraat 246 37
Pittem Tieltstraat 312 37
Tielt Meulebeeksesteenweg 307 37
  Wingensesteenweg 466 37
  Marialoopsteenweg 564 74
Wingene Hille 412 74

Op 8 februari 2017 werd er door de Lokale Politiezone Regio Tielt een verkeerscontrole gehouden en dit op het grondgebied te Lichtervelde.

 
De actie had als doel de fietsers te controleren op het gebruik van de fietsverlichting en het aanpakken van de foutparkeerders.
 
Uit de controle-actie blijkt dat er inderdaad nog steeds fietsers zijn die zich in het donker wagen zonder fietsverlichting.
 
Het grootste probleem blijkt echter het foutparkeren en dan voornamelijk het parkeren op het voetpad. 
 
In de toekomst zal het parkeren op het voetpad dan ook een blijvend aandachtspunt zijn.
 
Resultaten van de actie :

Parkeren : 13 onmiddellijke inningen,

Fietsverlichting : vier waarschuwingen ( - 16 jaar), 2 PV’s (tussen 16 en 18 jaar) en vijf onmiddellijke inningen,

Gordel : 6 onmiddellijke inningen,

Gebruik GSM : 4 onmiddellijke inningen,

Inschrijving voertuig: 1 onmiddellijke innin

 

Tijdens de voorbije winter-BOB-campagne legde 97,57 % van de gecontroleerde bestuurders in de politiezone Regio Tielt een negatieve ademtest af.

De winter-BOB-campagne liep dit jaar van 25 november 2016 tot en met 30 januari 2017. In deze periode controleerden we 2.179 bestuurders op rijden onder invloed.

bob regen