In de politiezone Het Houtsche is er een systematisch overleg tussen de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, belast met het gezag en het beheer over de politiediensten, de chefs van de lokale en de federale politiediensten. Dit overleg heeft plaats in de zonale veiligheidsraad (ZVR).

 

Vaste leden

 

de procureur des Konings,

de bestuurlijk directeur-coördinator

de burgemeesters van de zone

de korpschef

de secretaris

 

De zonale veiligheidsraad bestaat uit een aantal vaste leden en kan aangevuld worden met specialisten.

De burgemeester die op het moment van de vergadering voorzitter is in de zone (rotatiesysteem), is ook voorzitter van de zonale veiligheidsraad.

 

 

 

 

Specialisten

de gerechtelijk directeur

een strategisch analist van het CSD

de beleidsofficier

de referentiemagistraat voor de zone

 

Naast de vaste leden kunnen specialisten op de verschillende werkterreinen van de politie worden toegevoegd. 

 

 

 

 

De zonale veiligheidsraad heeft tot doel een systematisch overleg te laten plaatsvinden tussen de overheden (procureur en burgemeesters) en de politiediensten (bestuurlijk directeur-coördinator en korpschef). De belangrijkste taak is de voorbereiding, opvolging en evaluatie van het zonaal veiligheidsplan. Daarnaast staat de zonale veiligheidsraad in voor het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.

Hierboven ziet u de samenstelling zonale veiligheidsraad 2013-2014.

Samenstelling ZVR

Billiouw Guy, Procureur des Konings

Céline D’ Havé, Substituut Procureur des Konings

De Laender Alain, bestuurlijk directeur-coördinator

Desoete Kurt, gerechtelijk directeur

Jan de Keyser, burgemeester Oostkamp

Johan De Rycke, burgemeester Beernem

Annick Vermeulen, burgemeester Zedelgem

Eddy Van Daele, korpschef

Mia Gobert, secretaris

Eva De Gersem, beleidsofficier

Mariska Delafonteyne, strategisch analiste C.S.D.

 

De zonale veiligheidsraad is momenteel als volgt samengesteld: