De noodzaak van 'wijkwerking'

Door de complexiteit van onze huidige maatschappij wordt de behoefte aan specialisatie steeds groter.  De noodzaak aan professionalisering en efficiëntie laat zich ook bij de politiediensten gevoelen.  Het wordt steeds moeilijker om polyvalent te blijven.  Daarom wordt het ook steeds moeilijker voor de politiefunctionarissen om ten allen tijde met alle mogelijke facetten van het politiewerk bezig te blijven. Hierdoor dreigt de bevolking het contact met de politie en het bestuur te verliezen.  De wijkdienst met haar wijkinspecteurs is de aangewezen dienst om dit contact te blijven verzekeren. 

De taken van de wijkinspecteur

De functie van ‘wijkinspecteur’, is heel divers: hij treedt op als bemiddelaar in ‘kleinere’ conflicten zoals burgengeschillen, hij geeft advies waar nodig en hij houdt toezicht op allerhande festiviteiten, openbare recreatiedomeinen en wielerwedstrijden. Vervolgens handelt hij opdrachten af uitgaande van het parket. Daartoe voert hij allerhande verhoren uit en maakt hij betekeningen over (bv rijverbod, dagvaarding,..). In opdracht van de gemeente schrijft hij de nieuwe inwoners in en doet tevens ook controle van hun verblijfplaats.

Verruiming van het takenpakket door de indeling in teams

Een wijzinging van de organisatiestructuur in de politiezone Het Houtsche verruimde nog dit takenpakket. Deze wijziging kwam er om een nog betere dienstverlening aan de bevolking te voorzien. Vanaf januari 2010 werken de wijkinspecteurs en de interventiemedewerkers niet meer op een ‘eilandje’, maar werken ze samen in teamverband. Alle teamleden staan samen in voor de basispolitiezorg in hun teamgebied. Deze teamwerking zorgt voor een grotere continuïteit in de politieservice. Bij  afwezigheid van uw wijkinspecteur is altijd wel iemand van het team beschikbaar. Dit laat hen toe sneller en kordater lokale problemen op te lossen zoals fietsdiefstallen, allerlei vormen van overlast, vandalisme,….. Daartoe is ook de ‘wijkbarometer’ geïntroduceerd, wat inhoudt dat de verschillende teams een soort ‘wijkbeschrijving’ maken. Ook hier speelt de wijkinspecteur een cruciale rol in het verzamelen en updaten van allerlei gegevens van de wijk (welke firma’s, oudere of jongere bevolking, sportcentra aanwezig, enz.). Hoe beter ‘de wijk’ en haar ‘bewoners’ gekend zijn, hoe beter kan ingespeeld worden op lokale problemen vooraleer ze zich voordoen of escaleren.

De wijkinspecteur blijft het eerste aanspreekpunt

De wijkinspecteur blijft echter wel het eerste aanspreekpunt en werkt dicht bij de bevolking. De hoofdrol van de wijkinspecteur is het bijdragen tot de leefkwaliteit in zijn wijk. Hij is er zo veel mogelijk zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig. Dit is meteen ook een reden waarom u de wijkinspecteur vaak met de fiets ziet. Te voet of per fiets patrouilleren creeërt de gelegenheid tot verhoogde contacten met de bevolking. U kan bij uw wijkinspecteur terecht (zie onderstaande contactgegevens) voor allerhande problemen, gebreken of conflicten in uw wijk. De wijkinspecteur zal deze onderzoeken en eventueel doorspelen aan de juiste instantie (OCMW, gemeentediensten,…). De wijkinspecteur is m.a.w. niet alleen een eerste politioneel aanspreekpunt maar vaak ook een schakel tussen het gemeentebestuur en de bewoners. Veiligheid is m.a.w. niet alleen een taak van de politie, maar een taak van iedereen. We kunnen spreken van ‘partnership’ waarbij de grootste partner van de politie ongetwijfeld ‘de burger’ is.