Privacycommission.be

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

http://www.privacycommission.be/nl