Missie

De doelstellingen uit het zonaal veiligheidsplan realiseren.

 

Principes politiezorg

 maatschappelijk georiĆ«nteerd

probleemoplossend

partnergericht

open

gedreven

 

Hierbij wordt er gewerkt binnen het wettelijk kader en de principes van de gemeenschapsgerichte politiezorg.

 

 

 

Integrale manier

Preventief waar het kan

Repressief waar het moet

Het takenpakket op een integrale manier aanpakken: steeds met aandacht voor het slachtoffer.

  

 

Visie

De politiezone Het Houtsche wil, binnen het afgesproken beleid, door kwaliteitsvolle dienstverlening zorgen voor tevredenheid bij alle betrokkenen.

Als coachende organisatie, met competente en creatieve medewerk(st)ers, streven we samen naar een positief beeld van onze politiezone.

 

Slagzin en Waarden

Het Houtsche, uw houvast!

H = Herkenbaar

O = Open

U = Uitmuntend

V = Vertrouwen(swaardig)

A = Alert

S = Sociaal

T = Tezamen

 

 

Klik hier om de missie-visie-waarden affiche van politiezone Het Houtsche te downloaden.