verkeerscontrole bob campagneMobiliteit en verkeer hebben meer en meer een grote maatschappelijke impact. Er gaat geen dag voorbij zonder dat de media berichten over (zware) verkeersongevallen, dagdagelijkse files worden alsmaar langer en zelf heb je op de openbare weg ongetwijfeld al weggebruikers bedenkelijke capriolen zien uithalen, … 

Verkeersveiligheid wordt door Federale en Lokale overheden als prioriteit beschouwd. In die optiek werd lokaal een verkeersactieplan opgesteld dat inspeelt op lokale noden en mobiliteitsproblemen.

Om de verkeersveiligheid te verhogen investeert de Lokale Politie Het Houtsche in de uitbouw van een ‘Verkeerscel’ binnen de dienst Operaties. De aankoop van een derde motorfiets en de uitbreiding in capaciteit zijn de eerste aanzet.

 Op de moto

Als politiedienst hebben wij een bijzondere rol en verantwoordelijkheid om de verkeersveiligheid te verhogen en het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen. Onze taak is preventief, waar dit mogelijk is, en repressief ,waar het moet.

 

Preventief waar mogelijk, …
Schooltoezicht - Verschaffen informatie wegeniswerken - Info aangaande vergunning wegeniswerken, vergunning plaatsen container, vergunning inname openbare weg (stelling, werktuigen, …), parkeerverbod (bij verhuis, …) - Info mbt evenementen, manifestaties die impact hebben op verkeersafwikkeling - Verkeersvoorlichting en –informatie in scholen, op beurzen
Verkeersregeling op allerlei manifestaties - Begeleiding van wielerwedstrijden, loopkoersen, …

Repressief waar het moet, …
Intensieve snelheidscontroles  - Alcoholcontroles (stoppen = blazen), controles drugs in verkeer (gene zever) - Controles ADR-transport, het bezoldigd goederen- en personenvervoer - Toezicht op de ‘tonnagebeperking’ - Controle op lokale verkeersonveilige problematieken - Controle op het parkeren beperkte pakeertijd  (blauwe zone)

Tussenkomst bij verkeersongevallen, in het bijzonder wanneer er bij één of meerdere van de partijen sprake is van niet-verzekering, strafbare alcoholopname, druggebruik achter het stuur, geen geldig rijbewijs, er geen akkoord is over de aansprakelijkheid, …

Tot slot nemen de beleidsdiensten van de Lokale Politie Het Houtsche ook actief deel aan de uitwerking van het verkeersactieplan. Beleidsmatig vervullen zij een taak in de ongevallenstudies, de verkeersevolutie en adviseren zij bij weginfrastructuur.

Het Houtsche wil als loyale partner in het verkeersveiligheidsgebeuren zijn rol opnemen. Preventief waar het kan en repressief waar het moet. Consequent maar klantvriendelijk. Op die manier willen wij bijdragen tot een veiliger verkeer en een betere mobiliteit.