Vakantietoezicht bestaat er in verhoogd toezicht uit te oefenen, vooral tijdens de risicovolle uren, op de woningen waarvan de bewoners voor langere tijd afwezig zijn, onder meer omdat ze op vakantie- of zakenreis zijn.

Om van dit toezicht te kunnen genieten hoeven de bewoners van die woningen slechts aangifte te doen van het feit dat ze voor langere tijd afwezig zullen zijn. 

Vakantietoezicht kan aangevraagd worden via de toepassing police-on-web. Deze toepassing wordt nationaal beheerd en is uniform gemaakt. Indien u dit invult, zullen wij uw nodige gegevens doorkrijgen om hieraan verder gevolg te geven.

Kleine noot: het is niet mogelijk korter dan 7 dagen voor uw vertrek het vakantietoezicht aan te vragen.

Per aanvraag kan er maximum 1 maand (aaneensluitend) toezicht gevraagd worden en maximum 2 maanden per jaar (alle aanvragen samen).

Lukt het u niet via e-loket? ga dan eens langs bij uw plaatselijk politiekantoor om uw gegevens voor vakantietoezicht te melden.

Het vermelden van een contactpersoon die te bereiken is tijdens uw afwezigheid is een voordeel voor u en ons.  In geval zich iets voor doet kunnen wij deze contacteren en bent u ervan verzekerd dat het nodige gedaan wordt door een vertrouwenspersoon in afwachting van uw terugkomst.