Hieronder kan u de structuur van de organisatie met ingang van september 2013 consulteren. Op de figuur zijn ook duidelijk de werkingslijnen terug te vinden. 

Klik op volgende links voor meer informatie over respectievelijk de Directie Lokale politiezorg, Directie Gerechtelijk, Directie Operaties & Beleid, Directie Veiligheid, Directie Personeel & Middelen en Directie Informatiebeheer.

formatie 2013 structuur