De politiezone voorziet in een onthaal waar men zich gedurende 12 uur/dag kan aanbieden.

Verder is de politiedienst 24 uur/dag bereikbaar via de dienst interventie  (voor alle dringende zaken die een onmidellijke tussenkomst vereisen) en is er in elke gemeente een lokale politiepost.

Klik hier voor de openingsuren van de lokale posten in de politiezone Het Houtsche.
  

Dringende tussenkomst na de openingsuren?


Indien u niet over een telefoontoestel beschikt, kan u gebruik maken van de muurtelefoon.  U wordt doorverbonden met de federale dispatching te Brugge, die desgewenst een interventieploeg ter plaatse stuurt.

Deze dienst zal u geen specifieke informatie over de zone verstrekken. U kunt er bijvoorbeeld niet vragen wanneer een bepaalde persoon aanwezig zal zijn of u kan er geen toelichting vragen bij ontvangst van een uitnodiging.