Wat is interventie?

Voor dringende interventies (feiten of omstandigheden die ter plaatse een onmiddellijke tussenkomst van een politiedienst vereisen) kunt u 24/24 uur en 7/7 dagen terecht bij de interventie. De dienst interventie is verspreid over de lokale afdelingen Beernem, Oostkamp en Zedelgem. De interventie-inspecteurs staan mee in voor de functie Onthaal doordat zij bereikbaar zijn buiten de uren dat de burelen geopend zijn.

Werkwijze contactname

Buiten de openingsuren komen de opdrachten van de interventie binnen via de centrale dispatching van de federale politie Brugge. 

De goede werkwijze bestaat erin om voor dringende politiehulp te bellen op het nummer 101. 

Het nummer 112 is een internationaal gsm noodnummer waar men bij de medische hulpdienst terechtkomt (= het nummer 100).

De dispatching verdeelt de oproepen aan de interventieploegen van de zone. Een interventieploeg komt onmiddellijk ter plaatse.  Wanneer alle beschikbare ploegen zijn ingezet, kan in drukke perioden kan de wachttijd enigzins oplopen.

Na de interventie

Indien er een proces-verbaal (PV) wordt opgesteld kunnen de belanghebbenden het PV-nummer opvragen.  De werkwijze laat ons echter niet toe om het nummer onmiddellijk ter plaatse mee te delen.  U wordt op een later tijdstip telefonisch gecontacteerd met mededeling van het PV-nummer.  De belanghebbende kan een kosteloze kopie krijgen van zijn verklaring.  Inzage of kopie van het proces-verbaal kan slechts gebeuren na vraag en toelating van het Parket van de Procureur des Konings.  In de praktijk gebeurt de aanvraag meestal via een advocaat.

Ook dienst 100 licht politie in

Mensen zijn verbaasd wanneer ze de dienst 100 oproepen, dat ook de politiediensten ter plaatse komen.  Het is een algemeen aangenomen gebruik dat de politiediensten door de dienst 100 worden ingelicht van de oproep. Politiediensten komen ter plaatse, al lijkt dit soms overbodig. In dit laatste geval vergewist de ploeg ter plaatse zich van dit feit en wordt de tussenkomst beperkt.  Er wordt wel steeds een melding gemaakt van de aanwezigheid.