oversteekplaats voetgangers

 

Zowel de wegcode (artikels 17, 19 en 40) als ons gezond verstand zeggen ons dat wij, automobilisten, in veel situaties voorzichtig moeten zijn in de aanwezigheid van kwetsbare weggebruikers en dat wij hen nooit in gevaar mogen brengen. In het bijzonder, wanneer voetgangers de rijbaan oversteken op een niet beveiligd zebrapad, met andere woorden wanneer het verkeer er niet geregeld wordt door een bevoegde persoon of door verkeerslichten.

Lees meer →

bankkaartenDraag goed zorg voor uw bankkaarten.

Lees meer →

150511 dode hoek lessen scholen beernem

Op 11, 12 en 13 mei krijgen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar in de gemeente Beernem les over de gevaren van de dode hoek. De leerlingen kunnen, door zelf plaats te nemen in een vrachtwagen, aan de lijve ondervinden tot hoe ver de dode hoek zich uitstrekt.

Lees meer →

affiche veilig motorrijden ok

Provincie West-Vlaanderen organiseert op 9 mei 2015 een eerste  verkeersdag ‘veilig motorrijden’ in samenwerking met politiediensten (oa. ook Het Houtsche) en andere organisaties. Deze sensibiliseringsdag zal doorgaan op het grondgebied van de politiezone Vlas.

 

Lees meer →

150429 overhandiging legitimatiekaarten diefstalpreventie 3Politiezone Het Houtsche zette reeds voor bepaalde taken vrijwilligers in, oa. voor fietscontroles en fietsgraveringen. Sinds de overhandiging van een legitimatiekaart in de politieraadszitting van 29 april 2015, kunnen ze ook aan de slag als diefstalpreventieadviseur. 

Lees meer →

Indien u een mail zou krijgen over een verkeersinbreuk met dringende vraag tot betaling, wees op uw hoede.

Lees meer →