Contacteer

Commissaris Rudi Vanlerberghe

directeur Veiligheid

(noodplanning, technopreventie, wapens, antecedentenonderzoek en recrutering)

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Een Buurtinformatienetwerk (BIN) is een gestructureerd samenwerkings- verband tussen de burgers en de lokale politie in een bepaald afgelijnd gebied dat bijdraagt tot de volgende doelstellingen:

  • het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel
  • het bevorderen van de sociale controle
  • het verspreiden van de preventiegedachte

 

 Om deze doelstellingen te bereiken zal het BIN : 

  • wederzijds informatie uitwisselen tussen de politie en de BIN-medewerkers en dit via een vooraf besproken communicatieplan
  • preventieve tips verspreiden

 

binHet BIN organiseert zich in een groep burgers die op maatschappelijke en/of functionele basis een gemeenschap vormen. De burgers uit deze gemeenschap, gemeente, buurt of wijk die vrijwillig het engagement opnemen om mee te werken aan de informatie-uitwisseling en de sensibilisatie zoals verder omschreven, noemen wij BIN medewerkers.
Samen vomen zij het lokale Buurtinformatienetwerk en zullen in groep en in overleg met de BIN partners, autonoom inspanningen, beslissingen en verantwoordelijkheid nemen over hun lokale organisatie.

Het BIN wordt geleid door de coördinator en de gemandateerde politiebeambte.
De coördinator is lid-burger van de lokale gemeenschap en fungeert als contact- en overlegpersoon tussen de politie, overheid en de medewerkers van het BIN.
In de praktijk is hij de organisator van de lokale BIN.
Bij voorkeur wordt hij bijgestaan door een stuurgroep. Allen hebben zij het vertrouwen en de steun van de groep medewerkers welke hun functie in vergadering hebben bevestigd.

De partner overheid en politie zullen zich in deze organisatie vertegenwoordigen via een gemandateerde politiebeambte. Deze beampte begeleidt het BIN en overlegt regelmatig met de coördinator, waakt over en ondersteunt de kwaliteit van de BIN-communicatie en werkzaamheden.