enquteAls politiezone zetten we sterk in op wijkwerking en willen we steeds dichter bij de burger staan. Op die manier streven we naar een veilig en leefbaar gebuurte voor iedereen.

Om het volgend Zonaal Veiligheidsplan (2020-2025) op te stellen, hebben we ook uw input nodig. Daarom starten we binnenkort met een online enquête die peilt naar uw subjectieve (on)veiligheidsgevoelens. Kortom, hoe veilig voelt u zich in uw wijk of buurt? Heeft u te maken met veel overlast? En wat is voor u een leefbaar gebuurte?

Vul de enquête zeker in, zo kunnen we in de toekomst verder werken aan de veiligheid en leefbaarheid van de politiezone. Op basis van uw antwoorden passen we de prioriteiten van de zone aan en ontdekken we welke problemen voorkomen in de 11 wijken van onze zone.

Ontving u eerder al de Veiligheidsmonitor van de Federale Politie? Aarzel binnenkort dan zeker niet om ook deze enquête in te vullen. Onze vragen werden, in tegenstelling tot de Veiligheidsmonitor, opgesteld op wijkniveau. Op die manier wordt het mogelijk om bepaalde problemen te lokaliseren per wijk en vergelijkingen te maken op wijkniveau.