afgerond app

Vanaf mei 2018 schakelt de politiezone Het Houtsche over van het BIN-sms systeem naar de App Het Houtsche. De politiezone kiest voor een andere aanpak om het communiceren met haar BIN-leden efficiënter en gebruiksvriendelijker te maken.

Tot voor kort werd er gebruik gemaakt van het BIN-sms systeem als communicatiemiddel tussen de politiezone en de bin-leden. Dit hield in dat alle leden een sms en/of e-mail ontvingen wanneer de politie vaststellingen deed van verdachte incidenten zoals inbraken en verdachte voertuigen, personen of handelingen. Door meerdere nadelen hebben zij ervoor gekozen om een veel gemakkelijker middel te gebruiken. Voortaan zullen BIN-meldingen ook gestuurd worden via pushmeldingen door de App “PZ Het Houtsche”.

De overgang naar de App biedt veel meer mogelijkheden aan zoals o.a. langere en gedetailleerdere berichten, het gebruik van afbeeldingen, locaties en nog veel meer. Ze hopen tegen eind 2018 zo weinig mogelijk sms’en te moeten versturen. Voor hen die geen smartphone bezitten zal er natuurlijk niks veranderen, zij zullen nog altijd sms’jes of mails kunnen ontvangen. Meer informatie omtrent deze App, andere aanpassingen van het BIN en uitnodigingen voor een infosessie volgen later nog.

Bent u nog geen lid van een buurtinformatienetwerk (BIN) en wenst u alsnog lid te worden?

  1. U kunt zich rechtstreeks inschrijven op onze App “PZ Het Houtsche”. U dient eerst de App te installeren en dan kunt u er op registreren. Indien u hulp nodig hebt bij de installatie of registratie kunt u via deze link een hulpgids vinden: Installatie -en registratiegids

  2. Een andere manier om u in te schrijven is via deze link: https://politie.endare.com/groups/subscribe/3
    Dit is zeker handig voor hen die geen smartphone hebben of door andere redenen de App niet kunnen gebruiken. Beide manieren hebben dezelfde gevolgen: U wordt na goedkeuring van de directie Veiligheid BIN-lid.