fietsers in groepOnlangs reed een groepje van 6 fietsers per 3 naast elkaar. Bij het kruisen met een fietser uit de tegenovergestelde richting ging het mis en kwamen 3 fietsers ten val.

Mag je met enkele fietsers naast elkaar rijden?

 

 

 

Fietsers mogen normaal gezien met z’n tweeën naast elkaar rijden, behalve in bepaalde gevallen, afhankelijk van de context

  • Op een fietspad: fietsers mogen daar NIET met z’n tweeën naast elkaar rijden als het (tweerichtings)fietspad daarvoor te smal is of als andere tweewielers hen willen inhalen.
  • Op de weg in de bebouwde kom: fietsers moeten daar achter elkaar rijden wanneer de weg te smal is om tegenliggers te kruisen.
  • Op de weg buiten de bebouwde kom: fietsers moeten ook hier achter elkaar rijden wanneer tegenliggers anders niet kunnen passeren en als achterliggend verkeer hen anders niet kan inhalen.

Als u deel uitmaakt van een groep van minstens 15 fietsers

  • U bent u niet verplicht om het fietspad te volgen.
  • U mag permanent met z’n tweeën naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat u gegroepeerd blijft. U mag alleen de rechterrijstrook gebruiken. Als er geen rijstroken zijn, mag u nooit meer dan de helft van de rijbaan innemen.
  • Bestaat uw groep uit 15 tot 50 fietsers, dan mag u zich laten vergezellen door ten minste twee wegkapiteins en ten hoogste twee begeleidende auto’s.
  • Telt uw groep meer dan 50 deelnemers, dan moet u vergezeld worden door minstens twee wegkapiteins en twee begeleidende auto’s.

Copyright: Secunews

Bron (artikel + foto): www.secunews.be