Je kan tijdens de openingsuren op het bureel aangifte doen van misdrijven en van bepaalde andere feiten.

Er wordt een proces-verbaal of een melding van deze feiten opgesteld.

Je ontvangt onmiddelijk een attest van klachtneerlegging of een meldingsfiche als bewijs van je aangifte.

 

Klik hier voor de contactmomenten op onze lokale posten.