Wil je een deel van het openbaar domein in Damme innemen?

Wil je een deel van het openbaar domein innemen voor het plaatsen van bijvoorbeeld een mobiele kraan, container of verhuiswagen? Een aanvraag voor een korte- of langetermijnvergunning maak je tijdig over naar de directie Mobiliteit.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via PZ.DKH@police.belgium.eu of 050 61 96 00.