Zonaal Veiligheidsplan

De korpsleiding stelt 4-jaarlijks een beleidsplan op (het Zonaal Veiligheidsplan), waarin de prioriteiten van onze politiezone voor de komende 4 jaar vastliggen.