Buurtinformatienetwerk (BIN)

Preventie bin logo

Onze politiezone sloot 3 buurtinformatienetwerken (BIN) af. De netwerken zijn een handige tool om dringende en sensibiliserende berichten te verspreiden. Ben je op zoek naar meer informatie over buurtinformatienetwerken? Of wil je graag toetreden tot een BIN? Raadpleeg dan zeker deze rubriek.

Wat is een BIN?

Een buurtinformatienetwerk (BIN) wordt georganiseerd door en voor:

 • de inwoners van Sijsele (BIN Sijsele);
 • zelfstandige ondernemers met verblijfstoerisme als handelsactiviteit (BIN-Z-VT);
 • zelfstandige ondernemers met diverse handelsactiviteiten (BIN-Z-H).

Samen met de lokale politie en overheid streven de BIN-leden 3 doelstellingen na:

 • het bewaren of verhogen van het veiligheidsgevoel;
 • het bevorderen van de sociale controle;
 • het verspreiden van sensibiliserende boodschappen.

Om deze doelstellingen te bereiken, wisselen de BIN-leden en lokale politie wederzijds info uit.

 • De BIN-leden melden verdachte feiten, personen, voertuigen of gedragingen aan de lokale politie.
 • De lokale politie brengt de BIN-leden op de hoogte van verdachte feiten, personen, voertuigen of gedragingen.
  • Dringende berichten: de politie verspreidt de info via de BIN-foon.
  • Sensibiliserende berichten (bijvoorbeeld: tips over preventie en veiligheid): de politie verstuurt de info in een e-mail aan de BIN-coördinator. Deze beslist of de info wordt doorgestuurd naar de andere BIN-leden.
  • Feedback: de politie geeft regelmatig feedback aan de BIN-leden.

Het BIN is gebaseerd op de richtlijnen (pdf, 531 KB) van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wie coördineert een BIN?

De coördinatie van een BIN gebeurt door een (adjunct-) coördinator en (adjunct-) gemandateerde politiebeambte.

 • De (adjunct-) coördinator treedt op als vertegenwoordiger van de BIN-leden tijdens de contact- en overlegmomenten met de lokale politie en overheid. Hij (of zij) wordt bij de organisatie van het BIN bijgestaan door een stuurgroep.
 • De (adjunct-) gemandateerde politiebeambte vertegenwoordigt de lokale politie en overheid tijdens de contact- en overlegmomenten met de BIN-leden. Hij (of zij) wordt door de burgemeester en korpschef aangesteld.

Contactpersonen

Wil je graag toetreden tot een BIN? Contacteer de directie Operatie voor bijkomende informatie.