Politiecollege

Burgemeester Graaf Leopold Lippens (Knokke-Heist) is de voorzitter van het politiecollege. Samen met burgemeester Joachim Coens (Damme) bestuurt hij onze politiezone. Onze korpschef legt verantwoording af aan het politiecollege. Hij licht de burgemeesters in over alles wat het korps, de uitvoering van zijn opdrachten en het Zonaal Veiligheidsplan aangaat. Ook klachten van burgers over de werking van ons korps of het optreden van korpsleden deelt hij mee.

Lees meer →

Politieraad

Burgemeester Graaf Leopold Lippens (Knokke-Heist) is de voorzitter van de politieraad. Samen met burgemeester Joachim Coens (Damme) en 17 politieraadsleden controleert hij het politiecollege en het gevoerde politiebeleid.

Lees meer →