Nieuw korpslid legt eed af

KAB SECR 20180426 Eedaflegging (1)

Inspecteur Lynn 't Kint (24) legde gisteren de eed af in handen van de voorzitter van het politiecollege, burgemeester graaf Leopold Lippens. Lynn versterkt het interventieteam van de directie Veiligheid. Op de foto staan ook burgemeester Joachim Coens, korpschef Steve Desmet en commissaris Philippe Vandierendonck.