Sportevent Damme-Brugge-Damme

DO EVENEMENT 20180419 Damme Brugge Damme

Op zondag 22 april 2018 trekken veel sportievelingen hun loopschoenen aan voor het sportevent Damme-Brugge-Damme. De verschillende loopwedstrijden gaan door tussen 12.30 en 16.30 uur. De organisatie en hulpdiensten nemen verschillende verkeers- en veiligheidsmaatregelen om het event vlot te laten verlopen. Respecteer de verkeerssignalisatie en volg steeds de richtlijnen van de lokale politie en seingevers.

Verkeersmaatregelen

Damme-centrum is op zondag 22 april 2018 van 12.00 tot 16.30 uur minder vlot bereikbaar met de wagen. Tijdens de loopwedstrijden is éénrichtingsverkeer van kracht om de veiligheid van de lopers te garanderen en de hinder in het centrum te beperken. Kom je uit de richting van Vivenkapelle? Je kan het centrum niet binnenrijden. Er is een omleiding voorzien via de Oude Sluissedijk. Kom je uit de richting van Brugge (Damse Vaart-Zuid) of Dudzele (Dammesteenweg)? Je kan het centrum binnenrijden via de Kerkstraat. In de Kerkstraat is het enkel toegelaten te rijden in de richting van Vivenkapelle.

Tijdens de loopwedstrijden is ook een parkeerverbod van kracht in het centrum van Damme. De randparkings Damme-Oost (langs de Oude Sluissedijk) en Damme-Zuid (langs de Damse Vaart) blijven bereikbaar.

Wil je de parkeer- en verkeersdrukte in en rond het centrum van Damme vermijden? Maak optimaal gebruik van het openbaar vervoer, kom met de fiets of te voet.

Klik hier om alle parcours te bekijken.