Unieke samenwerking in Knokke-Heistse uitgaansmilieu

20170919 Site Heist A1

Een uniek proefproject in Knokke-Heist. Samen met een privaat bewakingsbedrijf waakt de lokale politie vanaf de paasvakantie over de veiligheid in het Knokke-Heistse uitgaansleven.

"Ons politieteam werkt al sinds 2002 succesvol samen met bewakingsagenten", zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe. "De agenten ondersteunen ons team op het strand met diverse toezichts- en bewakingsopdrachten. Dankzij de nieuwe wetgeving (Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, 2 oktober 2017) kunnen we onze samenwerking uitbreiden. De agenten krijgen meer bevoegdheden en duiken vanaf de paasvakantie ook op in het uitgaansmilieu."

Uitbreiding bevoegdheden

Een privaat bewakingsbedrijf ondersteunt al sinds 2002 de lokale politie met verschillende toezichts- en bewakingsopdrachten op het strand. "Tot voor kort mochten de bewakingsagenten enkel goederen en strandtenten controleren", verduidelijkt Van Eenooghe. "Dankzij de nieuwe wetgeving breidt deze bevoegdheid uit. Ook een preventieve persoonscontrole of veiligheidscontrole na een betrapping op heterdaad behoort nu tot de mogelijkheden."

De lokale politie en het privaat bewakingsbedrijf hebben op voorhand duidelijke afspraken gemaakt. "De hoofdtaak van de bewakingsagenten blijft van preventieve aard", zegt Van Eenooghe. "De agenten zijn goed zichtbaar aanwezig en alarmeren bij overlast- en veiligheidsproblemen onze meldkamer. Zo kan meteen een interventieploeg ter plaatse komen. Een persoons- en veiligheidscontrole door een bewakingsagent wordt dus tot een strikt minimum beperkt."

Ook het werkterrein van het bewakingsbedrijf breidt uit. Vanaf de paasvakantie ondersteunen de bewakingsagenten het politieteam niet alleen op het strand. Ook in het Knokke-Heistse uitgaansmilieu duiken de agenten op. "Ons politieteam krijgt op vooraf bepaalde dagen en tijdstippen ondersteuning van het bewakingsbedrijf", verduidelijkt Van Eenooghe. "Ook het werkterrein van de agenten is duidelijk afgebakend. De focus ligt op de omgeving van het Alfred Verweeplein en de pleinen en zeedijk tussen het casino en Albertplein."

De uitbreiding van de bevoegdheden en het werkterrein van het privaat bewakingsbedrijf zijn in de Knokke-Heistse gemeenteraad van 29 maart 2018 voorgelegd en goedgekeurd.

Proefproject

Na de zomervakantie volgt een grondige evaluatie van het proefproject en de samenwerking met het privaat bewakingsbedrijf. "Knokke-Heist is een populaire kustgemeente", zegt Van Eenooghe. "Elke paasvakantie zakken heel wat tweede verblijvers en toeristen af naar de badplaats. Het ideale moment voor de start van dit proefproject, want een stijging van het bevolkingsaantal brengt logischerwijze ook een toename van overlast mee. Zo zien we meteen of de samenwerking efficiënt verloopt en resultaat oplevert."