Bevolkingsbevraging

Vanaf midden maart ontvang je misschien een uitnodiging om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor. Dit is een bevolkingsbevraging van de politie, het FOD Binnenlandse Zaken en de lokale overheid. Je krijgt er vragen over (on)veiligheidsgevoelens, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Het resultaat van de bevraging wordt gebruikt als insteek voor de nieuwe beleidsplannen van de lokale politie en overheden. Je medewerking is van groot belang, dus neem je tijd om de vragen te beantwoorden. Alle informatie wordt anoniem verwerkt.