Den Halven van Damme 2017

LOGO 2015

Zaterdag 16 september 2017 gaat de zesde editie van 'den Halven van Damme' door. De wedstrijd staat bij sportliefhebbers bekend als de 'clash der titanen'. Ook deze editie strijden de triatleten en duatleten tegen elkaar in de halve triatlon en duatlon lange afstand. Om de sportwedstrijd vlot te laten verlopen, nemen de organisatie en hulpdiensten extra veiligheids- en verkeersmaatregelen.

Den Halven van Damme
Het startschot voor de Clash der titanen wordt zaterdag om 10.30 uur gegeven. De triatleten zwemmen eerst 2 km in de Damse Vaart, terwijl de duatleten hun eerste loopproef van 10,5 km afleggen op de oevers. Omstreeks 11u vertrekt de eerste lading fietsers. Ze rijden 90 km via de oevers van de Damse Vaart en tweelingvaarten richting Hoeke, Moerkerke en het centrum van Damme. Omstreeks 12.30 uur beginnen de eerste deelnemers aan het loopparcours van 21 km. Het einde van de wedstrijd is voorzien omstreeks 18.00 uur. Meer informatie over het parcours: www.denhalvenvandamme.be.

Verkeersmaatregelen
Om den Halven van Damme vlot te laten verlopen, nemen de organisatie en lokale politie extra verkeersmaatregelen. Houd rekening met een gewijzigde verkeerssituatie en volg steeds de richtlijnen van de politie en seingevers.

Langs het loopparcours
Van 12.00 tot ongeveer 18.00 uur wordt de Kerkstraat van Dammebrug tot het kruispunt met de Kattestraat afgesloten voor het doorgaand verkeer. De overige straten op het loopparcours worden afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer tussen 10 en 18u. De Jacob Van Maerlantstraat, Juliaan Opdedrinckstraat en Ketelstraat blijven bereikbaar via de Kerkstraat (komende uit de richting van Vivenkapelle).
Wil je tijdens de sportwedstrijd je woning verlaten met de wagen? Dit is mogelijk als je het parcours volgt in de looprichting van de deelnemers. De seingevers leiden je zo snel mogelijk van het parcours.

Langs het fietsparcours
Van 10.00 tot 15.45 uur is in de straten op het fietsparcours geen doorgaand verkeer toegestaan. Er geldt in deze straten ook een parkeerverbod tot ongeveer 18.00 uur.
Wil je tijdens de sportwedstrijd je woning verlaten met de wagen? Dit is mogelijk als je het parcours volgt in de rijrichting van de wielrenners. De seingevers leiden je zo snel mogelijk van het parcours.

Centrum van Damme
Van 12.00 tot ongeveer 18.00 uur worden de Kerkstraat (tussen Dammebrug en de Kattestraat) en Dammebrug afgesloten voor alle verkeer. Ook de Rabattestraat, Slekstraat en Speystraat (tussen de Kerkstraat en Damse Vaart-Zuid) worden van 12 tot ongeveer 18 uur afgesloten voor alle verkeer. Het eenrichtingsverkeer in de Speystraat (tussen de Kerkstraat en Ketelstraat) en Ketelstraat wordt tijdens de wedstrijd opgeheven. Het centrum van Damme blijft de ganse dag vlot bereikbaar via de Polderstraat, Vivenkapelle en Sint-Kruis (Pijpeweg).
In de Kerkstraat (tussen Dammebrug en de Burgstraat), Slekstraat, Rabattestraat, Damse Vaart-Zuid (tussen Dammebrug en de Sifon) en Damse Vaart-West geldt ook een parkeerverbod van middernacht tot ongeveer 18.00 uur.

Bijkomende informatie
De randparkings Damme-Oost (langs de Oude Sluissedijk) en Damme-Zuid (langs de Damse Vaart) blijven tijdens de sportwedstrijd bereikbaar. Dit geldt ook voor de meeste parkeerplaatsen in het centrum van Damme. Het is toegelaten te parkeren op de bermen van de Damse Vaart-Zuid, vanaf de Speystraat tot Brugge. Vervoersmaatschappij De Lijn kan de haltes op het fietsparcours en in het centrum van Damme niet bedienen op zaterdag 16 september 2017.