IJZERSTRAAT + WATERKASTEELSTRAAT + N34 + WENDUINSESTEENWEG.

-

Gelieve er rekening mee te houden dat er vanaf dinsdag 05/09/17 om 0700 uur tot +/- eind mei 2018 diverse wijzigingen zullen gebeuren in de volgende straten :

Ijzerstraat - Waterkasteelstraat - N34 - Wenduinsesteenweg. Deze wijzigingen kaderen in de havenwerken die heropstarten voor de fase 4 + 5 + 6. (dossier 1000-jarige stormmaatregelen).

*** IJZERSTRAAT :

- De rijrichting van de Ijzerstraat wordt omgekeerd. Rijrichting (éénrichtingsverkeer behalve voor fietsers) zal zijn vanaf de De Smet de Naeyerlaan naar de Vredelaan toe.

- Op dinsdag 05/09/17 geldt hier een algemeen stilstaand -en parkeerverbod (beide zijden rijbaan) om de nodige wijzigingen van de verkeersborden te kunnen doorvoeren.

- Parking De Backer op de landtong is te bereiken via Ijzerstraat - Serg. De Bruynestraat - Waterkasteelstraat.

*** WATERKASTEELSTRAAT :

- De Waterkasteelstraat wordt éénrichtings verkeer vanaf de rotonde Vredelaan/N34/Waterkasteelstraat naar de De Smet de Naeyerlaan toe.

- Ter hoogte van het kruispunt Havenstraat/De Smet de Naeyerlaan/Ijzerstraat wordt een trampoort geplaatst omdat enkel de kusttram er nog doorgang heeft. Het andere verkeer dient om te rijden via de Ijzerstraat.

- De parkeerstrook kant haven wordt ingenomen als werfzone.

- Parkeerstrook overzijde rijbaan blijft behouden.

- De fietsers komende vanuit richting De Smet de Naeyerlaan naar de rotonde Vredelaan/N34/Waterkasteelstraat toe, dienen om te rijden via de Ijzerstraat.

*** N34 :

- De parkeerstrook kant haven wordt tot aan het sluizencomplex ingenomen als werfzone.

- De rijbaan blijft vrij doch fietspad - kant haven wordt er afgesloten.

*** WENDUINSESTEENWEG :

- De parkeerstrook kant Haven wordt ingenomen als werfzone vanaf de hoek ter hoogte van de Cabo naar de havendam toe.

- Het PLAATSELIJK VERKEER zal via de terreinen van de VVW - kant Bevrijdingsplein doorgang hebben naar de handelszaken aldaar.

MOGEN WIJ VRAGEN OM DE PARKEERVERBODEN EN DE OMLEIDINGSBORDEN STRIKT OP TE VOLGEN !!! DOORGAAND VERKEER ZAL VAN GROOT BELANG ZIJN DUS PARKEER OF STA NIET STIL WAAR HET VERBODEN IS !!!

Straten:
  • IJzerstraat (Blankenberge)