Ophalen huisvuil zone 2

Zo 30.12.2018 - 10:28

Het afval in zone 2 wordt niet opgehaald op dinsdag 01 januari 2019 maar wel op woensdag 02 januari 2019!!

Parkeerverbod Grote Markt Blankenberge

Zo 30.12.2018 - 10:26

Naar aanleiding van de opbouw van 'Nieuwjaar op de Grote Markt' geldt er op maandag 31 december 2018 vanaf 06.00 uur een parkeerverbod op de Grote Markt.

Verplaats tijdig uw voertuig want er wordt getakeld!!

Wensballonnen en vuurwerk

Do 27.12.2018 - 15:09

Artikel II.8.4.1. van het algemeen politiereglement Blankenberge bepaalt dat :
Zowel op het openbaar domein als binnen private eigendommen is het verboden om in open lucht
lampionnen of onbemande (wens)ballonnen die werken door middel van een permanente open vlam,
op te laten.

Artikel II.8.4.2. bepaalt :
§1 Onverminderd andere wettelijke voorschriften, is het verboden, op het grondgebied van de stad
Blankenberge vuurwerk af te steken, tenzij mits voorafgaande schriftelijke toelating van het
college van burgemeester en schepenen.

§2 Het afsteken van feestvuurwerk is toegestaan zonder toelating bepaald in §1 op Nieuwjaarsnacht van 31 december om 23.00u tot 1 januari om 02.00u van het daaropvolgende jaar mits de nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden.

§3 Het college van burgemeester en schepenen kan deze toelating aan bijzondere voorwaarden onderwerpen teneinde de verstoring van de openbare rust te beperken.