Verkeerscontrole

Do 17.01.2019 - 14:34

Woensdag 16 januari 2019 hielden we een verkeerscontrole in samenwerking met VlaBel (Vlaamse Belastingsdienst).

Er werden in totaal 29 voertuigen en bestuurders gecontroleerd. Alle bestuurders legden een ademtest af met als resultaat "Safe"

Dit zijn de resultaten :

PROCESSEN-VERBAAL :

· 1 voor een niet-verzekerd en niet-ingeschreven voertuig. Het voertuig is inbeslag genomen en getakeld. Na regularisering wordt het voertuig overgedragen aan VlaBel gelet op de nog openstaande belastingschuld van circa 8.000 euro.

· 1 voor het niet naleven van de van een voorlopig rijbewijs model 36 maanden. Er hangt geen L-teken achteraan aan het voertuig. Er zitten 3 passagiers in de wagen en er is geen begeleider aanwezig.

· 1 voor de bestuurder en eigenaar van een vierwielige bromfiets Ligier. De bestuurder heeft geen rijbewijs categorie AM en valt niet onder de voorwaarden van vrijstelling rijbewijs. Het voertuig is op bevel van de parketmagistraat geïmmobiliseerd (getakeld) tot betrokkene een geldig rijbewijs kan voorleggen.

· 1 wegens geen houder rijbewijs. Persoon ingeschreven in de Belgische bevolkingsregisters legt een niet-Europees rijbewijs voor afgeleverd na de datum van inschrijving in de Belgische bevolkingsregisters. Voertuig in beslag genomen (getakeld) tot de bestuurder/eigenaar een geldig rijbewijs kan vertonen of tot aan de verkoop van de wagen.

Lees meer →

Nieuwe politieraad

Ma 07.01.2019 - 9:00

Vrijdag 04 januari 2019, werden, tijdens de inplaats stelling van de nieuwe gemeenteraad in Blankenberge, de nieuwe politieraadsleden voor Blankenberge verkozen.

Een politieraadslid moet ook gemeenteraadslid zijn. De politieraad in onze politiezone telt 15 raadsleden, 2 voor Zuienkerke en 13 voor Blankenberge. De burgemeesters van Blankenberge en Zuienkerke en de korpschef zijn van ambtswege lid van de politieraad.

De nieuwe politieraadsleden zijn :
JONCKHEERE Christine (Zuienkerke)
GOETHALS Eddy (Zuienkerke)
BUYSSCHAERT Sandy (CD&V)
WALLAERT Norbert (CD&V)
CREVITS Anneke (Sp-a)
PUYPE Jeanine (Sp-a)
DEMEULENAERE Patrick (Sp-a)
MONTE Dennis (NV-A)
DEMEULENAERE Patrick (NV-A)
HAEGEMAN Kathleen (NV-A)
DE KLERCK Patrick (Open VLD)
PRASSE Björn (Open VLD)
DE GEEST Mitch (Open VLD)
KAMOEN Kathy (Open VLD)
STORME Sandra (Vlaams Belang)

De politieraad heeft bevoegdheden inzake begroting, personeelsformatie en benoemingen.

Verkeershinder Weststraat

Do 03.01.2019 - 11:24

WERKEN TUSSEN VAN MAERLANTSTRAAT EN LANGESTRAAT!!


Gelieve er rekening mee te houden dat er vanaf maandag 07 januari 2019 tem vrijdag 08 februari 2019 geen doorgaand verkeer mogelijk zal zijn in de Weststraat, gelegen tussen Van Maerlantstraat en Langestraat (kruispunten met deze straten blijven open) wegens uitvoeren van rioleringswerken

Voor bewoners/handelaars/garages :
- Kruispunt Weststraat - Molenstraat - Gen. Lemanstraat wordt volledig afgesloten!!!!

- Weststraat, gelegen tussen kruispunt Van Maerlantstraat en Molenstraat : garages nog tijdelijk te bereiken buiten de werkuren en er wordt tweerichtingsverkeer ingevoerd. Hier wordt parkeerverbod ingevoerd!!!!!

- Weststraat, gelegen tussen kruispunt Molenstraat en Langestraat : Bereikbaarheid zal niet meer mogelijk zijn gezien bemalingssysteem wordt geplaatst en men hier al begint met de opbraak van de rijbaan naar de Langestraat toe (exclusief kruispunt).

- Molenstraat, gelegen tussen Kerkstraat en Weststraat : In dit gedeelte wordt tweerichtingsverkeer ingevoerd voor plaatselijk verkeer en belevering van handelszaken. Hier wordt parkeerverbod ingevoerd!!!!!

- Luikstraat, gelegen tussen Van Maerlantstraat en Gen. Lemanstraat : Hier wordt voor plaatselijk verkeer + werfverkeer tweerichtingsverkeer ingevoerd. Er wordt een parkeerverbod ingevoerd van maandag tem vrijdag, dus niet in het weekend!!

- Gen. Lemanstraat, gelegen tussen Molenstraat en Luikstraat : Parkeerverbod wordt ingevoerd om de werfzone vlot te kunnen bereiken!!!!

- Gen. Lemanstraat, gelegen tussen Luikstraat en Notebaertstraat/Grote Markt : Toegankelijk voor belevering en plaatselijk verkeer.

Omleiding :
Molenstraat is bereikbaar op niet-marktdagen : via Van Maerlantstraat - Notebaertstraat - S. Vernieuwestraat - Langstraat - Hoogstraat - Molenstraat - ... .
Op marktdagen : via De Smet de Naeyerlaan - Koning Albert I laan - Marie Josélaan - Malecotstraat - Albertstraat - Molenstraat - … .
GELIEVE DE PARKEERVERBODEN STRIKT NA TE LEVEN!!


WERKEN TUSSEN DE DE SMET DE NAEYERLAAN EN DE P. DEVAUXSTRAAT!!

Gelieve er ook rekening mee te houden dat er vanaf maandag 07 januari 2019 tem vrijdag 11 januari 2019 (vanaf +/- 0830 uur tem +/- 1800 uur - enkel tijdens de werkuren) geen doorgaand verkeer mogelijk zal zijn in de Weststraat, gelegen tussen De Smet de Naeyerlaan en P. Devauxstraat wegens plaatsen van nutsleidingen in de voetpaden langs één zijde (kant onpare zijde).

Omleiding is voorzien : via De Smet de Naeyerlaan - Van Maerlantstraat - …
ofwel via De Smet de Naeyerlaan - Koning Albert I laan - M. Josélaan - J. De Troozlaan - Steenstraat - Kerkstraat - P. Devauxstraat.
Plaatselijk verkeer kan naar de Vramboutstraat via Koning Leopold III plein/Kerkstraat (in een afgebakende corridor) - Vramboustraat (alwaar tweerichtingsverkeer wordt ingevoerd).